גם יהודי נאלצ'יק זכאים לקצבה

משרד האוצר הכיר בזכאותם של יהודי נאלצ'יק לקצבה לפי חוק הטבות לניצולי שואה הפסיקה נוגעת לניצולים שעלו לישראל לאחר ה- 1.10.1953
ב-27.11.2012 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בנושא הכרה ביהודים ששהו בעיר נאלצ'יק שבקווקז תחת כיבוש נאצי, לקבלת קצבה ממשרד האוצר לפי חוק הטבות לניצולי שואה (רע"א 132/11 אלחסוב נ' הרשות).

המדובר בנושא שכבר נדון במהלך מספר שנים בבתי משפט שונים ברחבי הארץ, עד שהגיע להכרעה לבית המשפט העליון. הסוגיה המשפטית שנמצאת במוקד נושא זה, ושנדונה בבתי המשפט היא: האם באותה העיר, שהייתה תחת כיבוש נאצי בתקופת השואה, היה גטו או מחנה שניתן להכיר בו לקצבה ממשרד האוצר לפי חוק הטבות לניצולי שואה. הטבות אלה נועדו, בעיקרן, לניצולים שעלו לישראל לאחר ה-1.10.1953 (ניצולים שעלו לפני אותו המועד ושהו תחת כיבוש גרמני ישיר יכולים להיות זכאים לקצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים גם אם לא היו כלואים במחנה או בגטו).

בית המשפט העליון קבע לבסוף בפסק דינו, כי הוא נותן תוקף להחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר, לפיה יוכרו המבקשים ויהודי נאלצ'יק האחרים ששהו תחת כיבוש ושלטון גרמני ישיר, לצורך קבלת קצבה המשתלמת לפי חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז-2007, בכפוף לבדיקה פרטנית בדבר היכללות בין יהודי נאלצ'יק ובדבר עמידתם ביתר תנאי הזכאות הקבועים בחוק.

כמו כן נקבע כי התובעים יפעלו על מנת להמציא את המסמכים המתבקשים על ידי משרד האוצר להוכחת זכאותם, ולאחר המצאת המסמכים הנדרשים משרד האוצר יבצע את הליך הבדיקה באופן יעיל ומהיר.