הגבלת שכ"ט בטיפול בניצולי שואה – החלטת בג"צ – 9/7/2015

ב- 7.5.2014 דחה בית המשפט העליון בקשה לרשות ערעור של חברת ביטוח על החלטת עיכוב ביצוע של פסק דין שקבע, בין היתר, כי אסור לחברת הביטוח לקזז מהפיצויים שהיא חייבת לניצול שואה שעבר תאונת דרכים ושהפך לסיעודי את הסכומים בגין הוצאות סיעוד המשולמים עבורו על ידי הקרן לרווחת נפגעי השואה (רע"א 3220/14 דר והפניקס נגד בירנבאום). פסק הדין שעליו דובר ושניתן על ידי בית המשפט השלום בתל אביב (ת"א 2287-08-10 בירנבאום נגד דר והפניקס), עסק בניצול שואה שעקב תאונת הדרכים שעבר הפך לסיעודי והחל לקבל 16 שעות סיעוד מהמוסד לביטוח הלאומי ועוד 9 שעות סיעוד מהקרן לרווחה לנפגעי השואה.
לגבי הביטוח הלאומי – קבע בית המשפט כי יש לקזז את התגמולים המתקבלים מאותו המוסד מהפיצויים המגיעים לו.

אולם לגבי התשלומים המגיעים מהקרן לרווחה – קבע בית המשפט כי אין לקזז את אותם התשלומים כיוון שהמדובר בהטבה וולונטרית, אשר כל כולה נועדה להיטיב מצב נפגעי השואה.
בית המשפט בתל אביב ציין פסק דין נוסף שניתן בעניין זה על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים לפני מספר חודשים, שגם בו דובר על ניצול שואה שהפך לסיעודי עקב תאונת דרכים, וגם בו נקבע על ידי בית המשפט כי אין לקזז מהפיצויים את הכספים הוולונטריים המשולמים לניצולי שואה מהקרן לרווחה (ת"א 18224-09-10 רובין נגד רזינסקי וכלל).
על פסק הדין של בית המשפט השלום בתל אביב הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, ובהחלטת ביניים שעסקה בעיכוב הביצוע לעיל שביקשה חברת הביטוח, קבע בית המשפט המחוזי ב-25.4.2014 כי "באשר להמנעות מניכוי הסכום המשולם על ידי הקרן לרווחת ניצולי השואה, לא נראה על פני הדברים, ושוב מבלי לקבוע מסמרות, כי סיכויי ההצלחה בערעור גבוהים, שכן המדובר בתשלום וולנטארי," (ע"א 15185-04-14 דר והפניקס נגד בירנבאום).

אזהרה: הסקירה לעיל נועדה למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.
המידע הנ"ל יכול להשתנות עקב נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה שלא נכללו בסקירה וערעורים על אותם פסקי הדין שיכולים להתקבל לאחר מכן.
המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.