הודעה חשובה למבקשי מענק מהקרן לרווחה (2011)

שתי הקלות חדשות של הקרן לרווחה – הארכת מועד הגשת בקשות וגיל זכאות.
הקרן לרווחה הודיעה, כי בנוסף להארכת המועד האחרון להגשת בקשות למענק עד ל-10.11.2011, היא גם הורידה את סף הגיל של ניצולי שואה שעשויים להיות זכאים לאותו מענק לגיל 77 ומעלה במקום 80. כמו כן פרסמה הקרן את ההבהרות החשובות שלהלן לגבי המענק: "על הבקשה לכלול את כל המסמכים הנדרשים. לאור הזמן הקצר לבדיקת הבקשות עד לתשלום, לא ניתן יהיה להגיש השלמת מסמכים לבקשות אלה. לא ניתן להשתמש בטפסי בקשות משנים קודמות.

טפסי בקשה מעודכנים ניתן להוריד מאתר ·לא ניתן לקבל החזרים כנגד קבלות בגין תרופות ו/או מכשירי שמיעה. בקשות אשר יתקבלו לאחר התאריך 10.11.2011 – לא יטופלו!" טופס בקשה מעודכן לקבלת המענק ניתן להוריד מאתר הקרן בכתובת:
http://www.k-shoa.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/tofmaanak241011.pdf

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות להטבות לניצולים והוא נכון למועד כתיבתו ועשוי להשתנות בעתיד. ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות או הנסיבות האישיות השונות אשר יש לקחת בחשבון למיצוי מלא של זכויות קורבנות רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.