הודעה ליוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק – עדכון על הארכת המועד להגשת הבקשה

הודעה ליוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק – עדכון על הארכת המועד להגשת הבקשה

23/12/2015

י"א טבת תשע"ו

במסגרת החלטה מנהלית שהתקבלה לאחרונה על ידי שר האוצר, יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי, החל מיום 22.6.40, ועד ליום 7.11.42 (לאלג'יריה) וליום 10.11.42 (למרוקו), וכן יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד שהתרחשו ב 2-1 ביוני 1941 ובמסגרתם סבלו ממעשי אלימות שננקטו נגדם או שחזו במעשי אלימות –
יהיו זכאים, לפנים משורת הדין, למענק הטבות שנתי בסך 3,600 ש"ח ולפטור מלא ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.

מועד הבקשה לקבלת מענק עבור שנת 2015 הוארך עד ליום 31.3.2016.

את הטפסים הייעודיים לקבלת המענק ניתן להוריד מאתר הרשות לזכויות ניצולי השואה:
להלן קישור לטופס בקשה ליוצאי מרוקו ואלג'יריה ולטופס בקשה ליוצאי עיראק.
את הטפסים המלאים יש להשיב לכתובת: הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר, רח' יצחק שדה 17, תל אביב 6157302.
מרכז המידע של הרשות עומד לרשותכם בכל שאלה בטל' שמספרו 03-5682651. נציין כי ניתן לבקש ממרכז המידע לשלוח מתנדב לסיוע. כמו כן, ניתן לקבל סיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, בטל' מס' 1-700-70-60-44.

אנו מאחלים לכם בריאות טובה ואריכות ימים.

בכבוד רב,
עפרה רוס
מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה