ועדת שני: להכיר בסיבוכים של יתר לחץ דם ואירוע מוחי

הרשות לזכויות ניצולי השואה בישראל מפרסמת דו"ח החדש של ועדת שני, העוסק בהכרה בקשר שבין רדיפת הנאצים לבין סיבוכים מאוחרים של יתר לחץ דם. דו"ח זה, עשוי להיות רלבנטי לעשרות אלפי הניצולים שעלו לישראל עד ה-1.10.1953 והמקבלים קצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
ועדת שני קובעת בדו"ח, כי "יש קשר ברור בין הופעת ארוע מוחי, אי ספיקת לב והפרעות קצב ובין יתר לחץ דם." הועדה קבעה גם קריטריונים ברורים, לפיהם "בחולים בהם הוכר קשר סיבתי בין הופעת יתר לחץ דם ורדיפות הנאצים נכיר בהופעת סיבוכים של אירוע מוחי, אי-ספיקת לב והפרעות קצב". שיעור ההכרה באותם סיבוכים נקבע על ידי הועדה לפי שיעור ההכרה ביתר לחץ הדם וחלוף הזמן מאבחון יתר לחץ הדם.

לשם דוגמה, לגבי סיבוכים של אירוע מוחי – במידה ושיעור ההכרה ביתר לחץ הדם היה מלא וחלפו עד 20 שנה מעת אבחון יתר לחץ הדם, שיעור ההכרה יהיה מלא. במידה וחלפו 20-40 שנה מעת האבחון שעור ההכרה יהיה 66% ובמידה וחלפו יותר מ-40 שנה לא תהיה הכרה כלל. חשוב גם לציין כי המשמעות כל ההכרה החדשה באותן המחלות לא מסתכמת רק בהגדלת שיעור הנכות המוכר אלא גם ניתן לקבל מימון לגבי תרופות, טיפולים ונסיעות הקשורים כולם לאותה מחלה מוכרת. למידע נוסף ודרכי פנייה ניתן לפנות לרשות לזכויות ניצולי שואה בכתובת: http://ozar.mof.gov.il/shoarights/contact.html

את הדו"ח החדש לגבי הכרה באירוע מוחי, אי ספיקת לב, הפרעות קצב ויתר לחץ דם, ניתן להוריד מהאתר של הרשות לזכויות ניצולי שואה מהכתובת: http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/061011.pdf
את הדו"ח הקובע את הקריטריונים לגבי עצם ההכרה ביתר לחץ דם עקב רדיפות הנאצים, ניתן להוריד מהכתובת: http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/6.pdf .

חשוב לציין כי בנוסף להחמרה בשיעור הנכות המוכרת, עצם ההכרה עשויה לאפשר גם השתתפות בטיפולים ולהוצאות טיפול סיעודי בגין מחלות מוכרות לאחר פנייה לאוצר. לשם דוגמה, בפסק הדין של בית המשפט השלום בתל אביב (ו"ע 135/07 האוזמן נ' הרשות) הוכרה ההשתתפות בהוצאות הטיפול והאשפוז במוסד סיעודי של ניצולה בגין מחלת האלצהיימר שהוכרה לה בגין רדיפות הנאצים.

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות להטבות לניצולים והוא נכון למועד כתיבתו ועשוי להשתנות בעתיד. ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות או הנסיבות האישיות השונות אשר יש לקחת בחשבון למיצוי מלא של זכויות קורבנות רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.