חוק הגטאות הגרמני המחודש 2009

המוסד לביטוח הלאומי בישראל, אשר עוסק גם ביישום אמנת הביטוח הסוציאלי שבין ישראל לבין גרמניה; פרסם הבהרות לגבי קצבת הביטוח הסוציאלי הגרמני בגין עבודה בגטאות בתקופת השואה, שאותה יכולים לקבל גם ניצולים המתגוררים בישראל.