טפסים לבקשת פנסיה מפולין

[עדכון – אוגוסט 2017]

מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל הינו ארגון הגג היציג של ארגוני ניצולי השואה, אשר לקח על עצמו את הטיפול בדיוור מכתבי התשובה לניצולי שואה יוצאי פולין במטרה לסייע לניצולים למצות את זכויותיהם.

 1. יש למלא את הטופס בשפה הפולנית (על-פי דרישת משרד הווטרנים בפולין).
 2. יש לצרף את צילום הדרכון ישראלי העדכני ,או תרגום תעודת זהות ישראלית (את התרגום צריך לאמת על-ידי עורך-דין ).
 3. רצוי לצרף כל מסמך מפולין משנת לידתך (כולל תעודת לידה) המוכיח את שהיותך בפולין בזמן או לפני/אחרי המלחמה.
 4. לכתוב שם, שם משפחה וכתובת ישראלית על המכתב ההמלצה –REKOMENDACJA (ניתן לקבל את המכתב הנ"ל רק במרכז הארגונים – טל: 03-5468969)
 5. יש לכתוב בפולנית סיפור רדיפה קצר בעמוד 5 עם ציון תאריכים ומקומות בהם שהית בזמן המלחמה. וגם פרטים על ההורים כולל תאריך ומקום לידה שלהם.
 6. את כל הטפסים והמסמכים יש לשלוח לפולין לכתובת:

Office for War Veterans and Victims of Oppression

2/4 Wspolna St 

Warsaw  00-926

Poland

 

כתובת של איש הקשר שלנו בפולין: (לא לשלוח אליו את הבקשות !)

 Beit Chabad, Agnieszka Smielak

Ul. Slominskiego 19/520

00-195 Warsaw

 

 

טופס הגשה 
דף מידע עדכני פולין – 2016

 

 

[עדכון – שנת  2016]

מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל הינו ארגון הגג היציג של ארגוני ניצולי השואה, אשר לקח על עצמו את הטיפול בדיוור מכתבי התשובה לניצולי שואה יוצאי פולין במטרה לסייע לניצולים למצות את זכויותיהם.

קריטריונים לקבלת תגמול חודשי של ממשלת פולין –עדכונים חדשים

ממשלת פולין שולחת עדכונים לגבי קבלת ההקצבה לפיצוי עבור ניצולי השואה  יוצאי פולין.

 1. מילוי טופס הבקשה אך ורק בשפה הפולנית.
 2. דרישה לדרכון בתוקף.
 3. צירוף לתעודת לידה מפולין.
 4. צירוף תעודת נישואים או מסמך לשינוי שם .
 5. תרגום כל מסמך שיש לניצול בשפה הפולנית.
 6. מענה למשרד הווטרנים הפולני תוך 30 יום בלבד.
 7. הרחבת הקריטריונים-ניצולים אשר הוגלו לרוסיה, ניצולים אשר נולדו ברוסיה עד 1946.
 8. מילוי טופס לביטוח הלאומי הפולני באופן מסוים עפ"י דרישתם לאחר אישור הבקשה.
 1. את כל הטפסים והמסמכים יש לשלוח לפולין לכתובת:

Office for War Veterans and Victims of Oppression

2/4 Wspolna St.  00-926

Warsaw, Poland

 

כתובת של איש הקשר שלנו בפולין: (לא לשלוח אליו את הבקשות !)

 Beit Chabad, Agnieszka Smielak

Ul. Slominskiego 19/520

00-195 Warsaw