זכויות 2022

לא להשוות לשואה: גילוי-דעת

אנו החתומים מטה, ארגונים יהודים וישראלים העוסקים בהנצחת זכר השואה ובסיוע לניצולים, מביעים את התנגדותנו הנמרצת להשוואה הישירה הנשמעת מימין ומשמאל, בין גורמים בעם היהודי

קרא עוד »