לראשונה: בני זוג של לוחמים ישראלים שנפלו בשבי הנאצי יקבלו 12,000 שקל

שר הביטחון קבע כבר ב-2009 כי מתנדבים מהארץ שלחמו במסגרת הצבא הבריטי ונפלו בשבי, יהיו רשאים, לראשונה, להגיש בקשה להכרה וקבלת תשלומים לפי החוק שנחקק בשנת 2005. לאחר תיקון לחוק "פדויי שבי", יהיו זכאים גם בני זוגם למענק, באם לא הוצגה דרישה כזו קודם לפטירתם.
ב-22.3.2011 התקבל בכנסת תיקון לחוק המאפשר, לראשונה, גם לבן זוגו של חייל ישראלי שנפל בשבי ולא הוכר בעבר לפי חוק פדויי שבי לקבל תשלום לפי חוק זה. למעלה מ-1,500 מתנדבים מהיישוב הארץ ישראלי לצבא הבריטי נפלו בשבי הנאצי בעת מלחמת העולם השנייה, רובם המכריע במערכות יוון וכרתים בשנת 1941.

בשנת 2009 הכריז משרד הביטחון כי מתנדבים שהיו תושבי הישוב היהודי בארץ ישראל ונפלו בשבי ושוחררו כעבור לפחות 14 יום, יהיו רשאים לראשונה להגיש בקשה להכרה וקבלת תשלומים לפי החוק שנחקק בשנת 2005. שר הביטחון פרסם גם באותה השנה ברשומות, כי שירות של מתנדבים בצבא הבריטי הינו שירות צבאי לעניין חוק פדוי שבי. ואולם, מטבע הדברים, רובם המכריע של מי שנפלו בשבי הנאצי כבר לא היו בחיים בעת שהחוק הכיר בהם לראשונה. ויתרה מזו, לפי החוק הישן – אם נפטר פדוי שבי ולא הגיש בקשה, בני משפחתו לא היו זכאים להגיש אותה במקומו.

התיקון לחוק שהתקבל בכנסת עשוי לאפשר, לראשונה, גם לבני הזוג של נופלים בשבי הנאצי שנפטרו ושלא הספיקו לממש בחייהם את זכותם לפי החוק, לקבל מענק חד-פעמי של כ-12,000 ₪ בתוספת הצמדה למדד. יש לציין כי סעיף 8 לחוק עצמו קובע כי הגדרת "בן זוג" לגבי אותו התשלום כוללת גם ידוע בציבור.