מכתב מרכז הארגונים אל שר האוצר בנושא מעבר הטיפול בניצולי שואה למשרד הרווחה

ניתן ללחוץ בתחתית העמוד על אפשרות להגדלת הכיתוב למסך מלא