נדחתה תביעת ניצול לקצבה משום שהיה תושב קבע בגרמניה

ב-22.4.2012 ניתן פסק דין בבית המשפט בחיפה לגבי ניצול שואה שהיה תושב קבע מגרמניה ומשום כך תביעתו לקבלת קצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים נדחתה (ו"ע 22704-08-11 לימור נ' משרד האוצר).
הדחייה של ניצולי שואה שהיו תושבי גרמניה נעשתה כיוון שהסכם השילומים לא מנע מהם לתבוע קצבת נזקי בריאות מגרמניה במסגרת חוק ה-BEG גם אם עלו לפני 1953. וזאת לעומת ניצולים ממדינות אחרות שבהסכם השילומים מדינת ישראל מדינת ישראל ויתרה על הזכות שלהם לקבל קצבת נזקי בריאות מגרמניה במידה ועלו עד 1.10.1953 (מועד כניסת אותו החוק לתוקף).

באותו מקרה טען ניצול השואה כי הוא ביקש להפסיק את תביעתו לקבלת קצבת נזקי בריאות מגרמניה כיוון שהוא שירת אז בצה"ל ונאמר לו שקביעת נכות עלולה לפגוע בשירותו הצבאי. מהתכתובות שלו עם גרמניה עלה גם כי ניסה לחדש את התביעה אבל לא הצליח, בין היתר, עקב כך שלא ניתן היה לאתר את התיק שלו.
בית המשפט קבע כי אם היה עולה מהתכתובות הללו עם גרמניה כי תביעתו נדחתה כיוון שלא היתה לו זכות תביעה לנזקי בריאות מגרמניה, הרי שטענת משרד האוצר כי יש לדחותו היתה קורסת.

אולם באותו המקרה, כאשר שאין מחלוקת שאותו ניצול שואה היה תושב קבע בגרמניה ושתביעתו לקבלת קצבת נכות מגרמניה נדחתה, לא מכיוון שהדין הגרמני לא חל עליו אלא בגלל התנהלות שלו ושיקולים או אירועים הקשורים ברשויות גרמניות או בעניינים דיוניים בגרמניה; הרי שלא ניתן לסטות מהכלל שיש לדחות את תביעתו.
בית המשפט הביא גם דוגמאות מפסקי דין שניתנו בעבר שבהם נדחתה תביעתם של יוצאי גרמניה גם במקרים בהם הניצולים לא ידעו על מחלתם וכשזו התגלתה כבר התיישנה זכותם לתבוע את גרמניה ללא אשמתם. בית המשפט אף הוסיף כי "הבענו לא פעם דעה בדבר הצורך לשנות את החקיקה שכן גם אם התוצאה נכונה משפטית, יש בה טעם לפגם מהפן המוסרי כלפי הניצולים".

יש לציין בהקשר זה, כי ישנם מקרים בהם נרדפי נאצים, כולל אלו שברחו משם לפני תחילת ההשמדה, שהגישו תביעות לקבלת קצבת נזקי בריאות מגרמניה לפי חוק ה-BEG בשנות ה-50 וה-60 והיא נדחתה; יכולים במקרים מסוימים לפתוח את אותו התיק מחדש ולהתחיל לקבל את אותה הקצבה גם שנים רבות לאחר מכן (לשם דוגמה, אם הם נדחו בעבר עקב כך שלא הוכיחו נזקי בריאות עקב הרדיפות וכיום הם יכולים להוכיח אותם). הם יכולים גם לנסות לתבוע בנוסף לכך גם תשלום רטרואקטיבי עבור התקופה ממועד תחילתו של אותו הנזק.

מידע נוסף ניתן לקבל בלשכה לפיצויים אישיים, שהיא גוף ממשלתי המטפלת בניצולים מישראל המקבלים קצבה בגין נזקי בריאות מגרמניה,
בטל': 03-6234100.

כמו כן, ניצולי שואה יוצאי גרמניה שהיו אפילו יום אחד במחנה או בגטו ושאינם מקבלים קצבה כניצולי שואה, עשויים להיות זכאים לקצבה ממשרד האוצר לפי חוק חדש (חוק הטבות לניצולי שואה) והעובדה כי היו תושבי קבע בגרמניה לא אמורה לפגוע בזכאותם לאותה הקצבה.
מידע נוסף ניתן לקבל ברשות לזכויות ניצולי שואה שבמשרד האוצר המפורטים בטל: 03-5682651.

אם אותם ניצולים גם לא קיבלו מעולם כל פיצויי ממקור גרמני, כולל תשלום חד-פעמי, הם עשויים להיות זכאים בנוסף לכך למענק חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות במקביל לקצבה החדשה מהאוצר, כיוון שהקצבה החדשה לא נבעה מהסכם השילומים עם ממשלת גרמניה.
יוצאי גרמניה שחיו בתקופת השואה במסתור או בזהות בדויה תחת סכנת חיים מוחשית לפחות שנה, אינם יכולים לקבל קצבה ממשרד האוצר אבל הם כן עשויים להיות זכאים לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות במידה והם אינם מקבלים קצבה לפי חוק הפיצויים הגרמני.

נרדפי נאצים יוצאי גרמניה שברחו משם, המהווים את רוב נרדפי הנאצים החיים כיום בישראל, ושמעולם לא קיבלו כל פיצויי בעבר ממקור גרמני (כגון תשלום חד-פעמי או קצבה בגין נזקי בריאות או אובדן לימודים), עשויים להיות זכאים בגין הבריחה למענק חד-פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות.
מידע נוסף לגבי קרן הסיוע וקרן סעיף 2 ניתן לקבל בועידת התביעות בכתובת בטל': 03-5194400.

בנוסף לכל האמור לעיל, ניצולי שואה שעבדו בגטו (לשם דוגמה, יהודי גרמניה שגורשו למזרח או לגטו טרזין),עשויים להיות זכאים גם למענק של 2,000 אירו וקצבה סוציאלית מגרמניה עבור אותה עבודה שנעשתה שם שלא בכפייה בתקופת השואה לפי חוק ה-ZRBG. מי שלא תבע קצבה זו בעבר יכול לתבוע בתנאים מסויימים את אותה הקצבה רטרואקטיבית משנת 1997 בעקבות פסק דין חדש שניתן בגרמניה ב-19.4.2011 לגבי האמנה הסוציאלית בין גרמניה לישראל.

במידה ואותם ניצולים שעבדו בגטו כבר אינם בחיים – האלמן\ה שלהם עשויים להיות זכאים לקצבת שאירים. ובמידה ואותם ניצולים נפטרו לאחר 2002 (מועד כניסת אותו החוק לתוקף) בעקבות אותו פסק דין יורשיהם עשויים להיות זכאים רטרואקטיבית לקצבה שהיתה ניתנת להם מאותו המועד ועד למותם.
מידע נוסף ניתן לקבל באגף לקשרי חוץ בביטוח הלאומי האחראי על יישום האמנה הסוציאלית בין ישראל לגרמניה, בטל': 02-6463077 (החל מה-3.5.2012 בטל' *6050 ).

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.