פורסמו התקנות להנחה בחשמל לניצולי שואה נזקקים

שר האוצר שטייניץ חתם על תקנה המאפשרת הענקת הנחה של 50% בחשמל לניצולי שואה נזקקים ונצרכים בהמשך לפרסום הרב שניתן לנושא זה בתקשורת בחודשים האחרונים, פורסמו ב-20.9.2010 באופן רשמי התקנות המאפשרות הנחה בגובה 50% מצריכת החשמל החודשית עד לתקרה של 400 קילו ואט לשעה, והתנאים לקבלת ההנחה. התקנה החדשה נוגעת לכ-30 אלף ניצולי שואה המוגדרים במעמד של נזקקים ונצרכים.
חשוב לציין כי ההנחה החדשה ניתנת רק לניצולי שואה המוכרים כנזקקיםנצרכים על ידי משרד האוצר. בעקבות יישום המלצות ועדת דורנר והעלאת קצבת הנכות באופן ניכר, איבדו חלק מהם את הזכאות להשלמת הכנסה לנזקקנצרך וההטבות הנלוות אליה. אולם מאז עלו תקרות ההכנסה במאות ש"ח לחודש וחלק מניצולים נזקקים אלו עשויים להיות זכאים שוב לאותה השלמת הכנסה והטבות הנלוות אליה (כגון אותה הנחה חדשה על הוצאות חשמל) אם יפנו שוב למשרד האוצר לבדוק את זכאותם.תקרות ההכנסה לתוספת נזקקנצרך מפורסמות באתר של משרד האוצר בכתובת:http://ozar.mof.gov.il/shoarights/benefits.html
טופס בקשה לבדיקת הכרה לנזקקנצרך ניתן להוריד באתר משרד האוצר בכתובת:http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/4.doc

חשוב גם לציין כי ההנחה החדשה מיועדת אך ורק לניצולים נזקקים המקבלים קצבה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, דהיינו שעלו לפני 1.10.1953 (וגם לניצולים המעטים שעלו לאחר מכן והמקבלים גם קצבה מהאוצר לפי חוק נכי המלחמה בנאצים).

ניצולי שואה נזקקים שעלו לאחר 1953 אמורים לקבל את אותה ההנחה עבור הוצאות החשמל שלהם מעצם היותם מקבלים השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי.

בהקשר זה חשוב גם לציין כי הקצבה מהאוצר ליוצאי מחנות וגטאות, הקצבה מקרן סעיף 2, הקצבה הסוציאלית החדשה מגרמניה עבור עבודה בגטו וקצבת הסיוע החדשה לניצולים נזקקים מהחברה להשבה אינן אמורות להילקח בחשבון במבחן ההכנסה לצורך קביעת הזכאות לאותה השלמת הכנסה. גם התקרות להשלמת הכנסה זו עלו במאות ש"ח בחודש במהלך שנים האחרונות בעקבות התכנית לסיוע לניצולי שואה ולשינוי ולשיפור בקצבאות הזקנה ובגמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים, שעליה החליטה ממשלת ישראל בשנת 2007 – http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2007/11/des2534.htm

התקרות להשלמת ההכנסה המעודכנות נכון להיום, פורסמו באתר של הביטוח הלאומי בכתובת:http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/default.aspx#anchorSpan_ec0e6de

ניצול שואה נזקק שאיננו מקבל השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי אך הכנסתו (מעבר לקצבת הזקנהשאירים) נמוכה יותר מאותן תקרות הכנסה חדשות הנקבעות לפי גילו ומצב משפחתו (מבלי לקחת בחשבון את קצבאות השואה שפורטו לעיל), יכול לפנות לביטוח הלאומי לבדיקת זכאותו להשלמת הכנסה, אשר תעניק לו הטבות נוספות, כגון אותה ההנחה על הוצאות החשמל

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי דין ולהחלטות האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.