פסיקה חדשה באחוזי נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

בית המשפט קבע כי בניגוד לשיטה הנהוגה כיום יש להוסיף את תקנה 12 לנכי רדיפות הנאצים רק לאחר שקלול מכלול הנכויות שהוכרו עקב הרדיפות ולהעלות את אחוזי הנכות של אותו ניצול שואה לפי חישוב זה.
ב-29.5.2012 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב שעסק בתקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות). התקנה רלבנטית לניצולי שואה שעלו עד 1953 המקבלים קצבת נכות ממשרד האוצר ואשר קובעת כי "הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%". בשנה שעברה קבע אותו בית משפט כי את החלת תקנה 12 יש לבדוק לא רק לגבי אותה המחלה שלגביה נדרשת החמרת הנכות אלא לגבי מכלול הנכויות כולל אלו שהוכרו בעבר.
לצפייה בהחלטה: http://www.meidashoa.co.il/pdf/Takana12.pdf

בפסק הדין החדש שניתן בדיוק שנה לאחר מכן, עלתה הסוגיה האם הוספת אחוזי הנכות לפי תקנה 12 תיעשה על כל סוג נכות בנפרד לפני שקלול הנכויות (כפי שנעשה כיום), או רק לאחר שקלול כל הנכויות. באותו המקרה לאותו ניצול שואה הוכרו 59.14% נכות לפי השיטה הנהוגה כיום ואילו לפי השיטה החדשה עשויים להיות מוכרים לו 61% אחוזי הנכות, אשר עשויים להגדיל את קצבה הנכות לה הוא זכאי במאות ש"ח בחודש (עקב עלייה למדרגת נכות גבוהה יותר, כמפורט באתר של משרד האוצר בכתובת: http://ozar.mof.gov.il/shoarights/benefits.html

בית המשפט פסק כי מהסדר הכרונולוגי של התקנות עצמן לחישוב הנכות בהן עולה כי דבר ראשון יש לעשות את שקלול הנכויות (לפי תקנה 9) ורק לאחר מכן להחיל עליהן את תקנה 12 – "בתקנה זו [תקנה 9], המופיעה בסדר כרונולוגי לפני תקנה 12, יש ללמד שתחילה יש לחשב את דרגת הנכות הרפואית של נכה לפי החוק, לפי הפגימות השונות מהן הוא סובל. רק לאחר מכן עוסקות התקנות באפשרות לסטות מדרגת הנכות הרפואית הקבועה במבחנים: מקום שמדובר בנכות מוכרת שלא פורטה כפגימה במחנים (לפי תקנה 11) ומקום שסבורה הוועדה שיש להתחשב במצבו הכללי של הנכה, כמעין הטבה (לפי תקנה 12). על פי השיטה הנהוגה על ידי הוועדות הרפואיות מכוח החוק, לעומת זאת, יש לעשות שימוש בסדר החישוב המופיע בתקנה 9 רק לאחר הפעלת תקנה 12 על כל פגימה. גישה זו אינה עולה בקנה אחד עם לשון תקנה 9 המתייחסת במפורש ל"סכום אחוזי הנכות שנקבעו במבחנים".

את כל התקנות הללו ניתן לראות בתקנות קביעת דרגת הנכות לנכי רדיפות הנאצים בכתובת:
http://meidashoa.co.il/article.asp?menu_id=4&sub_menu_id=102&article_id=371

כמו כן קיבל בית המשפט את טענותיו של בא כוחו של ניצול השואה כי בביטוח הלאומי ישנה תקנה דומה ושם נהוג להוסיף נכות זו רק לאחר שקלול כל הנכויות. לסיכום פסק בית המשפט, כי בניגוד לשיטה הנהוגה כיום יש להוסיף את תקנה 12 לנכי רדיפות הנאצים רק לאחר שקלול מכלול הנכויות שהוכרו עקב הרדיפות ולהעלות את אחוזי הנכות של אותו ניצול שואה לפי חישוב זה.

חשוב לציין כי הגדלת אחוזי הנכות לפי אותו החישוב החדש עשויה להשפיע לא רק על גובה קצבת הנכות הרגילה (על ידי עלייה למדרגה נכות גבוהה יותר כפי שהיה לגבי אותו ניצול שואה) אלא גם על עליית מדרגה לגבי תקרות ההכנסה לקבלת תגמול נזקק\נצרך הנקבעות אף הן לפי אחוזי הנכות המוכרת לפי אותו החוק, תקרות אשר עלו לאחרונה במאות ש"ח לחודש לפי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים שעבר בכנסת ב-8.5.2012.
את החוק אפשר למצןא בכתובת:
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/09108D02-0E2E-48F8-914B-A18B67731502/35442/2358.pdf.

את פסק הדין החדש ניתן להוריד מאתר בתי המשפט, להורדת פסק הדין הקש כאן.

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.