פסקי דין חדשים לגבי הכרה במחלות עקב רדיפות הנאצים

בחודש דצמבר 2012 נתנו בבתי המשפט שלושה פסקי דין חשובים בדבר זכאות ניצולים שעלו עד ה-1.10.1953
להלן מבחר פסקי דין שפורסמו בחודש דצמבר 2012 שעסקו בנושא הכרה במחלות עקב רדיפות הנאצים לניצולים שעלו עד ה-1.10.1953. פסקי הדין נוגעים למקבלים קצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ובזכותם להגדיל את אחוזי הנכות של אותם ניצולים וגם בזכאותם לתרופות וטיפולים בגין אותן המחלות לפי שיעורי ההכרה בהן.
 
1. הכרה במחלה חוזרת באותו השיעור שבו הוכרה בעבר עקב רדיפות הנאצים :
ב-10בדצמבר ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שעסק בניצול שואה שמשרד האוצר הכיר בעבר בקשר שבין רדיפות הנאצים לבין מחלה ממנה סבל בעבר. כאשר המחלה חזרה לאחר מכן, הוכרו לו 25% בלבד מהשיעור שהוכר בעבר לאותה המחלה עקב רדיפות הנאצים
(ע"ו 17198-06-12 רובינסון נגד הרשות).
משרד האוצר טען כי המדובר בנושא עקרוני שאינו נוגע רק לאותה מחלה שבו עסק פסק הדין, וכי אם מכירים באדם בכל פגימה מסוג כזה או אחר, במידה והפגימה נעלמת ובשלב מאוחר חוזרת, אזי מכירים ב-25% ממנה. בית המשפט פסק לבסוף, כי הוא מקבל את הערעור של אותו ניצול שואה וכי ההכרה במחלה החוזרת צריכה להיות באותו השיעור שבו הוכרה בעבר עקב רדיפות הנאצים.

2. חובת הנמקה מהו יתר לחץ דם מוכר:
ב-10.12.2012 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב לגבי ניצול שואה, שבקשתו להכרה במחלת יתר לחץ הדם שלו כנובע מרדיפות הנאצים נדחתה, בטענה שערכי לחץ הדם שנמדדו לו לפני שנים רבות נחשבים כגבוליים ואינם מצביעים על יתר לחץ דם (ע"ו 13196-08-12 גולדווסר נגד הרשות).
כזכור, ועדת שני קבעה קריטריונים להכרה במחלת יתר לחץ הדם עקב רדיפות הנאצים (לפי גיל הניצול בתום השואה ומועד הגילוי של המחלה. לגבי לניצולים מהמעגל השני הקריטריון הוא – קיומה של פגימה נפשית של 30% לפחות, אך הועדה לא קבעה אילו ערכי לחץ דם יוכרו כיתר לחץ דם לצורך אותה מטרה.
ניצול השואה טען כי הועדה לא התייחסה בפסק דינה לחוות דעת רופא המשפחה, לפיהן הוא סובל מיתר לחץ דם, ואף לא לדף מידע של קופת חולים כללית לפיו לחץ דם של 140/90 הינו "יתר לחץ דם קל".
בית המשפט קיבל את הערעור, ובפסק הדין נכתב: "הגענו למסקנה כי דין הערעור להתקבל. פסק דינה של הועדה אינו מנומק כדבעי, אינו מתייחס לראיות שהוגשו על ידי המערער, אינו מפרט על איזה ספרות מקצועית בדיוק הוא מסתמך, וגם לא מסביר מהן אמות המידה 'המקובלות', העומדות ביסוד סברתה של הועדה שלפיה לא סבל המערער בעת הרלוונטית מיתר לחץ דם".

3. הכרה באי-ספיקת כליות כמחלה מוסבת ממחלת יתר לחץ הדם:
ב-17 בדצמבר ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בחיפה שעסק בניצולת שואה שסובלת, בין היתר, מיתר לחץ דם (שבו הוכרה באופן מלא עקב רדיפות הנאצים) ואי ספיקת כליות (ו"ע 42501-11-12 ברבנל נגד משרד האוצר).
בית המשפט ציין בפסק דינו, בין היתר, כי "אשר ממחלת אי ספיקת הכליות, זו הוכרה ע"י המשיבה [משרד האוצר] לאחרונה בשיעור של רבע וכמחלה המוסבת ממחלת יתר לחץ הדם."