פסק דין חדש בגרמניה: יורשי מי שעבד בגטו זכאים לפיצוי חד פעמי

הזכאות מקורה בתשלומי רנטה המגיעים לנפטר ומותנים במספר תנאים
המוסד לביטוח לאומי בישראל פרסם לאחרונה הודעה ליורשים של מי שעבדו בגטו במלחמת העולם השנייה. בהודעה נמסר, כי על-פי פסק דין שהתקבל לאחרונה בגרמניה, עשויים יורשיו של מי שעבד בגטו בתקופת מלחמת העולם השנייה לקבל סכום כסף חד פעמי, בשל כספי הרנטה הסוציאלית מגרמניה, שמגיעים לנפטר עד ליום פטירתו. הזכאים לתשלום, על פי הודעה זו, הם יורשים של נפטר שעונה על כל התנאים הבאים:

o עבד בגטו
o לא תבע, בעודו בחיים, רנטה סוציאלית מגרמניה בשל עבודתו בגטו
o היה בחיים בתאריך 27/6/2002
o הגיש תביעה לקצבת זקנה בישראל

יורשים הסבורים שהנפטר עונה על התנאים האלה, מתבקשים למלא את שלושת הטפסים הבאים: שאלון לצורך הכרה בתקופות עבודה בגטו על-פי החוק לתשלום פנסיות בגין עבודה בגטאות .(ZRBG) טופס הצהרה על נתוני חשבון הבנק ואישור חיים לביטוח הסוציאלי בגרמניה. לטפסים האלה יש לצרף מכתב נלווה, שבו יכתבו היורשים בלועזית את שמם המלא, כתובתם ואת מספר הזהות הישראלי שלהם. את הטפסים עם המכתב הנלווה יש לשלוח אל הביטוח הסוציאלי בגרמניה, לכתובת: .DRV 40215 Duesseldorf, Germany

המוסדות הגרמניים מטפלים בכ-70,000 תיקים, מתוכם קרוב ל- 34,000 מהארץ, ולכן מבקש הביטוח הלאומי מהציבור להתאזר בסבלנות. בכל התקשרות עם המוסדות בגרמניה  הנוהל ומספרי הטלפון מפורסמים בקישור הזה של הביטוח הלאומי

https://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/chokHagetaot.aspx