פסק דין חדש לגבי ניצולים שגורשו מלוב

נושא ההכרה בניצולים מלוב עלה לאחרונה לכותרות עקב ההחלטה של משרד האוצר להכיר בזכאותם של כל הניצולים מלוב שעלו לישראל לפני 1953 וש"עילת תביעתם נוגעת לרדיפות ופחד מהשלטון הנאצי".
ואולם, ישנם לובים רבים אשר גורשו מלוב בתקופת השואה עקב היותם בעלי נתינות זרה או שנחשדו שיש להם נתינות כזו. לשם דוגמה, אזרחות בריטית רבים גורשו מלוב למחנות באירופה כגון ברגן בלזן ובעלי אזרחות צרפתית רבים גורשו מלוב לטוניסיה ואלג'יריה. אזרחות זרה זו עדיין עלולה למנוע מרבים מהם לקבל את הקצבה לפי אותו החוק גם כיום.
לנוסח ההחלטה המלא: http://mof.gov.il/Lists/List26/Attachments/139/2010-1868.doc

פסק דין חדש שניתן על ידי בית המשפט השלום בתל אביב ביום 25.9.2010, עסק בניצולה ילידת טריפולי שבלוב אשר גורשה יחד עם כל משפחתה לאלג'יריה, לטענתה עקב החשד שהייתה להם נתינות צרפתית אם כי לא היתה להם בפועל אזרחות זו. היא הביאה אישור ממשרד העלייה הצרפתי שלפיו לא נמצאה אסמכתא להיותה בעלת נתינות צרפתית. בית המשפט ציין כי הנטל להוכחת הנתינות הזרה רובץ על משרד האוצר וכי עצם העובדה שאותו אישור הוגש על ידי הניצולה במועד מאוחר יותר ממועד הגשת התביעה לקצבה לא אמור לפגוע בזכאותה לקבלת הקצבה באופן רטרואקטיבי ממועד הגשת התביעה. כמו כן קבע בית המשפט כי הגירוש עצמו מהווה שלילת חופש ונרדפות מוכרת ואין זה משנה לאיזו מדינה גורשה ומשום כך קבע כי היא זכאית לקצבה ממועד תביעתה הראשונית.
לפסק הדין: http://www.meidashoa.co.il/pdf/Lybia%20-%20Deportations.pdf

שאלת הנתינות הזרה יש לציין בהקשר זה, כי לגבי ניצולים לובים אשר גורשו עקב היותם בעלי נתינות טוניסאית, גם אם ניתן להוכיח שאכן היתה להם את אותה נתינות זרה, הרי שבעקבות פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בשנת 2008, אין הם מנועים יותר לקבל את הקצבה מהאוצר לפי אותו החוק. לפסק הדין: http://meidashoa.co.il/article.asp?menu_id=4&sub_menu_id=102&article_id=616 .

חשוב גם לציין כי לגבי ניצולים שגורשו מלוב אשר אכן היתה להם נתינות זרה, ואשר אפשרה להם לקבל פיצויים מאותה מדינה בעקבות הסכמי שילומים שחתמה גרמניה (כגון אזרחות צרפתית או בריטית), הם עדיין אינם זכאים לקבל קצבה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. אולם, אלו מהם שנכלאו במחנות שהוכרו על ידי ממשלת גרמניה כן עשויים לקבל קצבה לפי תוכניות אחרות בעקבות שינויים מהשנים האחרונות. לדוגמה: ישנם מחנות בטוניס אשר בהם נכלאו משפחות שגורשו מלוב עקב נתינות זרה (כולל צרפתית), אשר ועידת התביעות הצליחה בשנת 2006 לשכנע את גרמניה להכיר בהם לצורך קבלת קצבה מקרן סעיף 2, וכן לפתוח את אותה הקרן גם לניצולים שהייתה להם נתינות זרה של מערב אירופה, כגון צרפת ובריטניה.

בשנת 2008 הצליחה ועידת התביעות לשכנע את גרמניה להכניס לקרן סעיף 2 גם ניצולים בעלי נתינות זרה אשר קיבלו פיצויי עבור שלילת החופש באותם המחנות או אבדן קרובי משפחה (כגון ניצולים מלוב בעלי ניתנות בריטית שקיבלו פיצויי מבריטניה כתוצאה משילומים מגרמניה). לסיכום: ניצולים שגורשו מלוב ונכלאו במחנות מוכרים עשויים להיות זכאים כיום לקצבה או מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (כ-291 אירו בחודש), או ממשרד האוצר לפי חוק הטבות לניצולי שואה (כ-1,100 ש"ח +כרטיס נטען של 600 ש"ח בחודש). כל זאת, גם אם היתה להם נתינות זרה וקיבלו עבורה פיצויי חד-פעמי עבור רדיפתם וגם אם עלו לישראל לפני 1.10.1953 או לאחר מכן.