קריטריונים חדשים ליוצאי אוסטריה

תוכנית הסיוע לנרדפי נאצים יוצאי אוסטריה נפתחה שוב
ארגון יוצאי מרכז אירופה פרסם באפריל 2013 קריטריונים מעודכנים לתוכנית הסיוע במימון טיפול רפואי לקורבנות המשטר הנאצי באוסטריה (טיפול בבעיות רפואיות, עזרים וציוד רפואי, העסקת מטפלים וכיו"ב ועבור סיוע משלים אחר).

בניגוד לקריטריונים של השנים שעברו, שבנוסף לקורבנות רדיפות הנאצים אפשרו זכאות גם ליהודים שעזבו את אוסטריה החל מה-11 ביולי 1936, הרי שהקריטריונים החדשים לשנת 2013 מתייחסים לתאריך האנשלוס (סיפוח) של אוסטריה על ידי הנאצים – 13 במרץ 1938. כמו כן נוספה זכאות גם לילדים שנולדו במחנות, גטאות או במסתור לפני ה-9 במאי 1945 להורים העומדים בקריטריון זה.

תקרת ההכנסה לשם הזכאות הועלתה ל-8,158 ש"ח לחודש ליחיד ונוספה תקרת הכנסה נוספת עבור פונה אשר חי עם בן זוג שאינו יוצא אוסטריה – 12,815 ש"ח לחודש. במקרה ששני בני הזוג הינם יצאי אוסטריה – הרי ששניהם יכולים להגיש בקשה לקרן ותקרת ההכנסה שלהם מחושבת כל אחד לחוד, דהיינו 8,158 X 2 = 16,316 ש"ח בחודש. נרדפי נאצים שהכנסותיהם ברוטו (כולל ביטוח לאומי וקצבאות) גבוהות מאותן תקרות הכנסה לא יוכלו לקבל סיוע במסגרת תוכנית זו במהלך שנת 2013.

כמו כן פורסם כי הזכאים יוכלו לקבל סיוע שיסתכם עד 7,000 דולר אחת ל-12 חודשים. חשוב לציין כי גובה הסיוע יהיה מותנה במספר הפניות שיוגשו לצורך קבלת הסיוע במסגרת תוכנית זו. כמו בשנים הקודמות, גם בשנת 2013 ניצולי שואה אוסטרים זכאים יוכלו לפנות גם עבור בני זוגם הסובלים מבעיות בריאותיות קשות במסגרת הסכום שהניצולים יכולים לקבל עבור עצמם וגם האלמנים או האלמנות של ניצולי השואה האוסטרים יכולים לפנות לקבלת הסיוע.

מידע נוסף לגבי הקריטריונים החדשים ולאן צריך לפנות בכדי לקבל את אותו הסיוע, ניתן להוריד מהאתר של ארגון יוצאי מרכז אירופה בכתובת: http://www.irgun-jeckes.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/austriaheb.pdf .

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.
המידע יכול להשתנות עקב נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה שלא נכללו בסקירה והחלטות חדשות של קובעי הזכאות לתוכנית.
המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.