תביעות פנסיית הגטאות ייפתחו מחדש

במפגשיה עם ועידת התביעות, התחייבה הנהלת הביטוח הלאומי הגרמני שפניותיהם של כל ניצולי השואה שהגישו בקשות ונדחו בעבר לקבלת תשלום במסגרת "חוק פנסיית הגטאות" (ZRBG) יבדקו מחדש עד סוף 2010.

נציגי ועידת התביעות נפגשו עם גורמים גרמנים כדי לדרוש טיפול מהיר יותר במקרים, ותשלום רטרואקטיבי לפונים. ועידת התביעות מפעילה לחץ בנושא זה מאז קבלת פסקי הדין של בית המשפט ב-2009, שאישרו בדיקה מחדש של הבקשות שנדחו. מועצת הפנסיות הארצית הודיע, שאם ימצאו הפונים זכאים לקצבה בהתאם לפסיקות בית המשפט, הם יקבלו את התשלום רטרואקטיבית מה-1 בינואר 2005. לאחר קבלת ההחלטה בבית המשפט הפדראלי הגרמני ביוני 2009 המאשרת בדיקה מחדש של עשרות אלפי תביעות של ניצולי שואה שנדחו בעבר, לחצה ועידת התביעות על גרמניה לטפל בנושא זה במהירות.

מתוך 70,000 פונים, נותרו 56,000 אנשים שבקשותיהם נדחו ואשר נדרשת בהם בדיקה מחדש. התביעות יבדקו לפי סדר תאריכי הלידה של הפונים, כאשר בקשותיהם של המבוגרים ביותר יבדקו תחילה. מאז החלטת בית המשפט, אושרו 1,700 פניות שנדחו בעבר. מנהל הביטוח הלאומי הגרמני הבטיח לועידת התביעות כי הטיפול ב-56,000 הפניות הנותרות יהיה מהיר בהרבה, כאשר המטרה היא לסיים עד סוף השנה. פסיקות בית המשפט מ-2009 הובילו למספר פרשנויות לחוק פנסיית הגטאות, כולל הגדרת "תגמול", "עבודה מרצון", וקיומן של מגבלות גיל.

לסקירת הנושאים העיקריים, פנו לאתר ועידת התביעות, http://www.claimscon.org/zrbgmain

במסגרת פסיקת בית המשפט מיוני 2009, פונים שבקשותיהם נדחו אינם צריכים לבקש בדיקה מחדש של בקשות אלה ואינם צריכים ליצור קשר עם משרדי הביטוח הלאומי בגרמניה. עם זאת, מגישי הבקשות יכולים ליצור קשר עם המנהל הגרמני לגבי סטטוס התביעה שלהם, ועל מנת לידע אותו לגבי שינוי כתובת, מספר חשבון בנק וכו'. פרטי ההתקשרות תלויים במדינת המגורים של הפונים. מידע לגבי המוסדות האזוריים המטפלים ניתן למצוא באתר ועידת התביעות: : www.claimscon.org/zrbgmain ניתן לקרוא את עלון ZRBG 2009 שהופק והופץ על ידי ה-Deustche ,Rentenversicherung מועצת הפנסיה הארצית הגרמנית, באינטרנט בגרמנית, אנגלית, רוסית, צ'כית, סלובקית, הונגרית, צרפתית ועברית.שימו לב: בקשותיהם של אנשים אשר יבחרו ליצור קשר עם ה-ZRBG