תיקון חוק ביטוח פנסיוני בגרמניה בנוגע "לקצבת הגטאות" (חוק ה-ZRBG המתוקן)

תיקון לחוק ה-ZRBG הגרמני, העוסק בין השאר בביטוח פנסיה לניצולי שואה שעבדו בגטאות, מביא עמו בשורה מעודדת: תשלום רטרואקטיבי לאלו שבקשתם לקבלת קצבת זקנה אושרה על ידי בית המשפט הפדרלי לעניינים סוציאליים בגרמניה.
שאלות ותשובות

1. על מי חלות ההנחיות המעודכנות בחוק ה-ZRBG המתוקן (חוק קצבת הגטאות)

ההנחיות המעודכנות חלות על אנשים, שבקשתם לקבלת קצבת הזקנה אושרה רטרואקטיבית לאחר השינוי בפסיקת בית המשפט הפדראלי לעניינים סוציאליים (BUNDESSOZIALGERICHT ) בשנת 2009 ושולמה רק מאוחר יותר, לרוב החל מינואר 2005, וזאת בגלל הסעיף המגביל תשלומים רטרואקטיביים לארבע שנים. 

ההנחיות המעודכנות נוגעות גם לכל אלה, שתשלום קצבת הזקנה התחיל במועד מאוחר יותר, משום שהבקשה לפנסיה הוגשה לאחר ה-30 ליוני 2003 (מועד אחרון זה להגשת בקשות אינו קיים עוד).

השינויים חלים גם על כל אלה, שבקשתם לתשלום קצבת זקנה נדחתה או שלא הגישו בקשה, מכיוון שהגטו בו עבדו לא נמצא בשטח שנכבש או סופח על ידי הרייך הגרמני, אלא נמצא "בתחום ההשפעה של משטר הנאצי" בלבד. זה נוגע בין היתר לגטאות בסלובקיה, ברומניה ובשנחאי.

2. מה מסדיר החוק החדש?

כל הזכאים יוכלו לקבל את הקצבה המבוססת על תקופת העסקתם בגטו רטרואקטיבית החל מה-1 ביולי 1997, במידה והתנאים לקבלת קצבת הזקנה מולאו (כמו למשל גיל המינימום ותקופת הביטוח המינימאלית).

אנשים שכבר מקבלים קצבת זקנה, שמועד תשלומה התחיל מאוחר יותר, יכולים לקבל תשלומים רטרואקטיביים מתאריך תחילת התשלום המוקדם ביותר (אך לכל המוקדם החל מה-1 ביולי 1997). במקרים אלה ייווצרו לרוב תשלומיי פנסיה רטרואקטיביים, אך הדבר יגרור אחריו תשלום חודשי נמוך יותר. הסיבה לכך הינה שהתוספות, ששולמו עד כה עבור תחילתה המאוחרת של הפנסיה, לא ישולמו עוד. אנשים שלא חפצים בכך, ימשיכו לקבל את הפנסיה כפי שקיבלו אותה עד כה, מבלי שיקבלו קצבאות פנסיה רטרואקטיביות.

בנוסף יורחבו התנאים החלים על מקום הימצאותו של הגטו. בעבר הגטו היה צריך להיות ממוקם ב"שטח שנכבש או סופח על ידי הרייך הגרמני". כעת מספיק שהגטו ממוקם ב"בתחום ההשפעה של המשטר הנאצי". לכן גם אנשים שעבדו בגטאות בסלובקיה למשל, זכאים עתה לפנסיה.

3. אני כבר מקבל\ת קצבת זקנה בגין עבודה בגטו, שמשולמת מה-1 ביולי 1997. האם תיקון החוק משפיע עלי? מה עלי לעשות?

דבר לא משתנה עבורך. אינך חייב לנקוט בשום צעד. קצבת הזקנה שלך תשולם כמו בעבר.

4. אני מקבל\ת קצבת זקנה בגין עבודה בגטו, שהתחילה לאחר יולי 1997. מה עלי לעשות כדי שאקבל את תשלומי הפנסיה שלי החל מיולי 1997?

אם הינך כבר מקבל פנסיה עבור עבודתך בגטו מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה, בשלב ראשון אינך חייב לעשות דבר.

את\ה תקבל\י מכתב עם עלון מידע מהמוסד לביטוח סוציאלי. במכתב זה יימסר לך המועד המוקדם ביותר לקבלת קצבת הזקנה וגובהה של קצבה זו. בנוסף יצוין הסכום המשוער של תשלום הפנסיה הרטרואקטיבי. לסכום הנקוב יתווספו ריביות, שאינן חלק מהסכום המצוין במכתב זה.

במכתב זה תתבקש\י להודיע למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה, באם ברצונך לקבל את קצבת הזקנה במועד המוקדם יותר. במידה ואת\ה חפץ\ה לקבל את קצבת הזקנה במועד מוקדם יותר אנו "נבחן" את הקצבה "מחדש". לכן את/ה נשאל האם את\ה מעוניין "בבחינה מחדש" של קצבת הזקנה.

במידה ואת\ה חפץ\ה במועד תשלום קצבת הזקנה המוקדם יותר, עליך לסמן את המשבצת הרלבנטית בטופס הקיים ולשלוח אותו בחזרה למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה, כדי שזה יוכל לחשב את קצבת הזקנה שלך מחדש ולשלם אותה בהתאם.
 

5. מתי אקבל את המכתב מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה?

מייד לאחר שהחוק המתוקן יקבל תוקף באופן פורמאלי, המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה יתחיל  בשליחת עלוני המידע. ככל הנראה זה יהיה ב-1 באוגוסט 2014.

הליך שליחת המכתבים יתפרס על תקופה של מספר חודשים. במידה ואינך מקבל\ת את המכתב במהלך חודש אוגוסט או ספטמבר 2014, הינך מתבקש/ת להיעזר בסבלנות.

6. על פי איזה סדר יקבלו הזכאים את המידע? מה עלי לעשות כדי להקדים את תורי?

המכתב מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה ישלח קודם כל לזכאים המבוגרים ביותר.

כל הזכאים לקצבאות זקנה שהתחילו לאחר יולי 1997 יקבלו את המידע מוקדם ככל האפשר. הזכאים אינם חייבים לנקוט צעדים משלהם.

במידה ואינך שמעת\ה מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה עד סוף 2014, אנא פנה\פני למוסד לבטוח סוציאלי שמטפל בעניינך. את מענו תמצא\י בהודעה על קבלת קצבת זקנה או בהודעה האחרונה להתאמת קצבת הזקנה שלך.

באם אינך מוצא\ת את הכתובת, תוכל\י לפנות לעמותה הגרמנית לביטוח סוציאלי (DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, 10704 BERLIN, GERMANY). אנא אל תשכח\י לציין את מספר ביטוח הפנסיה שלך ((VSNR. במידה ומספר זה אינו ידוע לך, אנא ציין\י את תאריך הלידה שלך וב"הנדון" כתוב\י "קצבת הגטאות" או "קצבת זקנה על פי חוק ה-"ZRBG.

7. האם אקבל במקרה של תשלום קצבת הזקנה במועד מוקדם יותר, גמלה גבוהה יותר?

על שאלה זו לא ניתן לענות באופן גורף. כשתשלום קצבת הזקנה מתחיל במועד מוקדם יותר, הסכום החודשי הינו נמוך יותר, אך בדרך כלל ייווצר תשלום רטרואקטיבי (ראה גם את התשובות על השאלות מספר 2 ו-14).

כשתבקש\י תשלום מוקדם יותר, תקבל\י תשלום רטרואקטיבי אך הקצבה החודשית תהייה נמוכה יותר. אם ברצונך להמשיך לקבל את הקצבה הנוכחית הגבוהה יותר, לא תקבל/י תשלום רטרואקטיבי. כל זכאי\ת חייב\ת להחליט בעצמו\ה איזו אופציה עדיפה לו\לה. התשובה על שאלה זו תלויה במשך המשוער של תשלום קצבת הזקנה. גם תשלום קצבת שאירים לאלמן או לאלמנה בשלב מאוחר יותר משפיעה על ההחלטה.

8. עד כה השתמשתי בשירותי עורך דין שטיפל בהליך קבלת קצבת הזקנה בגין עבודתי בגטו. האם עלון המידע יישלח ישירות לעורך הדין?

לא. בדרך כלל יישלח עלון המידע ישירות אליך.
אך עלון המידע יישלח ישירות לעורך דינך, במידה והוא מיופה כוחך ובמידה וערערת או הגשת תביעה נגד הודעת הפנסיה וההליך עדיין מתמשך.
כמו כן יישלח עלון המידע לעורך דינך, מיופה כוחך, כשהאחרון כבר הגיש בקשה לקביעה מחדש של קצבתך בעקבות תיקון החוק.
במידה ואינך מעוניין/ת בכך, במטרה למשל, לחסוך דמי טרחת עורך הדין, ניתן לבטל ייפוי כוח רגיל בכל עת. עליך להודיע על כך למוסד לביטוח סוציאלי האחראי עבור התיק שלך. אנא ציין\י את מספר ביטוח הפניה שלך ((VSNR .

9. באיזו שפה נשלחים עלוני המידע?

העלונים יישלחו בגרמנית, אנגלית, עברית, רוסית, צרפתית, הונגרית וצ'כית, תלוי בשפת ארץ המגורים שלך.
 
10. אוכל לקבל דוגמא של עלון המידע מראש?

ברצון נעביר לך דוגמא של עלון המידע עם הטופס לשליחת התשובה אלינו (טפסים "ZRBG 932" \ "ZRBG 933").
נציגות בחו"ל: נא למסור את הטפסים בשפה המתאימה.  

11. מה יקרה לאחר ששלחתי את תשובתי למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה? כמה זמן  
 אצטרך להמתין לקבלת התשלום הרטרואקטיבי?

אם הודעת\ה למוסד לבטוח סוציאלי בגרמניה, שהינך חפץ\י במועד מוקדם יותר לתשלום קצבת הזקנה, גובה הקצבה יחושב מחדש ותישלח אליך הודעה חדשה.

בהודעה תוכל\י לראות את גובה קצבת הזקנה החודשית החדשה – והנמוכה יותר – ואת גובה התשלום הרטרואקטיבי המגיע לך. הסכום הרטרואקטיבי תמיד יחרוג במעט מהסכום הנקוב במכתב. זה רגיל ולא מדובר בטעות, אלא תלוי במועד החישוב החדש.

בהודעה החדשה על גובה קצבת הזקנה תוכל\י גם לראות את הריביות המגיעות לך.

ככל הנראה נצטרך לחשב מחדש עשרות אלפי קצבאות זקנה. הליך זה עלול להמשך זמן מה. אך המוסדות לביטוח סוציאלי בגרמניה ישתדלו לטפל בכל הבקשות במהירות רבה.

12. מה יהיה גובה התשלום הרטרואקטיבי, כשאבחר בתחילת המועד המוקדם יותר  
 לתשלום קצבת הזקנה?

על שאלה זו לא ניתן לענות באופן גורף, משום שהדבר תלוי בגובה הפנסיה, שהינו שונה מאד מזכאי\ת לזכאי\ת.

נניח שגובה קצבת הזקנה הנוכחית שלך הינו 200 אירו לחודש. במקרה זה התשלום הרטרואקטיבי המשוער יהיה כ-7,000 אירו.

במכתב שתקבלו מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה יצוין הסכום הרטרואקטיבי המשוער שתקבל\י.
      
13. האם אקבל ריבית על התשלום הרטרואקטיבי?

כן, הריבית על התשלום הרטרואקטיבי הינה 4% לשנה.

את סכום הריבית במקרה שלך תוכל\י לראות בהודעה החדשה על קצבת הזקנה, שתשלח אליך לאחר שהחלטת\ה לקבל את תשלום קצבת הזקנה במועד מוקדם יותר.

המכתב הראשון עדיין לא מציין את גובה הריבית, כי אותו מחשבים אך ורק לאחר חישוב מחדש של קצבת הזקנה שלך.

14. האם יתכן שאקבל קצבת זקנה חודשית נמוכה יותר, כשאחליט לקבל את הפנסיה           במועד מוקדם יותר, קרי, אבקש "חישוב מחדש" של קצבת הזקנה?

כן, קצבת הזקנה החודשית תהיה נמוכה יותר, כאשר תשלום הפנסיה יתחיל במועד מוקדם יותר.

כשהפנסיה אינה מתחילה עם הגעתך לגיל 65, הינך מקבל\ת תוספות תשלום עבור כל שנה של דחיית התשלום. קצבת הזקנה הנוכחית שלך גבוהה יותר, כי היא כוללת תוספות אלו. 

בהנחה שאת\ה מקבל את תשלום הפנסיה הראשון ב-1 בינואר 2005 במקום ב-1 ביולי 1997, הקצבה שלך כוללת תוספות עבור התקופה בין ה-1 ביולי 1997 עד ל-31 בדצמבר 2004 בגובה של 6% עבור כל שנה (בסך הכול 45% עבור 7.5 שנה). כשמחשבים את הפנסיה באופן רטרואקטיבי מה-1 ביולי 1997 ("חישוב מחדש"), לא תקבל\י את התוספות שקיבלת\ה עד כה עבור התקופה שבין יולי 1997 לדצמבר 2004. לכן הקצבה החודשית תהייה נמוכה יותר. התוספות ששולמו מינואר 2005 יופחתו מהתשלום הרטרואקטיבי המגיע לך עבור התקופה שבין יולי 1997 לדצמבר 2004.  

15. האם עלי למלא טופס חדש ולהגיש בקשה חדשה לגמרי, כשארצה לקבל את קצבת  
 הזקנה שלי במועד מוקדם יותר?

לא, אם הינך מקבל\ת פנסיה עם זמני-ZRBG, אינך חייב\ת למלא בקשה חדשה. תקבל\י טופס מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה ובו עליך לסמן, האם את\ה מבקש\ת לקבל את קצבת הזקנה במועד מוקדם יותר, דבר הדורש את חישובה מחדש, או אם תרצה\י לקבל את קצבת הזקנה כמו בעבר.
נציגות דיפלומטית בחו"ל: אם הזכאי\ת מבקש\ת זאת, יש למסור לה\לו דוגמא של עלון המידע (טפסים "ZRBG 932", "933 ZRBG").

16. האם עלי לעמוד במועדים?

לא, החוק המתוקן לא מחייב הגשת בקשה במועד מסוים. אפשר להגיש בקשה כזו בכל עת.

במידה והינך מעוניין לקבל את קצבת הזקנה שלך במועד מוקדם יותר (לכל המוקדם החל ה-1 ביולי 1997), רצוי שתענה תוך 3 חודשים על המכתב של המוסד לבטוח סוציאלי בגרמניה, בכדי שנוכל לשלם לך את התשלום הרטרואקטיבי המגיע לך עד כמה שיותר מוקדם.

17. האם אזדקק לעורך דין, כדי לקבל תשלומים על פי החוק החדש?

לא, אינך זקוק לעורך דין.

המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה יפנה אליך ביוזמתו וישלח לך מכתב פשוט וקל להבנה. עליך לסמן בטופס, האם ברצונך לקבל את הפנסיה שלך במועד מוקדם יותר או לא.
נציגות דיפלומטית: אם הזכאי\ת מבקש\ת זאת, יש למסור או להראות לו\לה דוגמא של עלון המידע (טפסים "ZRBG 932", "933 ZRBG").
באם את\ה לא מצליח\ה  למלא את הטופס, תוכל\י לפנות לביטוח הסוציאלי בגרמניה או לארגונים הבאים, שיעניקו לך עזרה ללא תשלום.
נציגות דיפלומטית בחו"ל:  נא לציין כאן את הכתובות של ארגוני הנרדפים המקומיים, שנותנים יעוץ בחינם לניצולי שואה.
כמובן ביכולתך גם לשכור את שרותיו של עורך דין. אך עליך לשלם את שכר הטרחה שלו.
   
18. אני חושש\ת, שלא אסתדר לבדי עם עלון המידע וטופס התשובה. אך איני יכול\ה                
להרשות לעצמי לשלם לעורך דין. מי יכול לעזור לי ללא תשלום?

לקבלת עזרה ללא תשלום תוכל\י לפנות לארגונים הבאים:
נציגות דיפלומטית בחו"ל: כאן יש לציין את הכתובות של ארגוני הנרדפים המקומיים, שנותנים יעוץ בחינם לניצולי שואה.

19. כאלמנה אני מקבלת קצבת שארים, שמורכבת מתקופת עבודה בגטו. תשלום
 הקצבה לא התחיל עם חודש הפטירה, אלא בשלב מאוחר יותר. האם אוכל לקבל  
 קצבה זו גם במועד מוקדם יותר? האם אצטרך ליזום את השינוי?

לא, את לא חייבת ליזום את ההתקשרות איתנו. המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה יבדוק, באם במקרה שלך ניתן להתחיל את תשלום הקצבה במועד מוקדם יותר.

במידה וקיימת אפשרות כזו, נודיע לך על כך.

20. בעלי נפטר. הוא קיבל קצבה עבור עבודה בגטו. תשלום הקצבה שלו התחיל במועד  
 מוקדם יותר. האם אוכל לבקש את קבלת הקצבה שלו במועד מוקדם יותר?

כאלמנה או כאלמן תוכל\י לבקש את "החישוב מחדש" של קצבת הזקנה של בן זוגך הנפטר ולקבל תשלום רטרואקטיבי.

אך עליך לקחת בחשבון, שקצבת השאירים החודשית שלך תחושב מחדש ושהקצבה החודשית תהיה נמוכה יותר. עקב הקדמת מועד תשלום הקצבה מתבטלות התוספות שהיו עד כה חלק מקצבת הנפטר (ראה בנוגע לכך גם את התשובה לשאלה 14).

חלק מהתוספות נכללות בקצבת השאירים הנוכחית שלך, המתבססת על קצבת הנפטר. במידה ומחשבים את קצבת הנפטר מחדש, עקב שילומה במועד מוקדם יותר, יש לחשב גם את קצבת השאירים שלך מחדש. במקרה זה התוספות מתבטלות והקצבה החודשית תהיה נמוכה יותר מבעבר.

21. אני יורש\ת של מועסק\ת בגטו לשעבר, שקבל\ה קצבת גטו במועד מאוחר יותר. 
האם אוכל לבקש לקבל את הקצבה של הנפטר במועד מוקדם יותר? מה עלי לעשות? האם אצטרך לשם כך להציג צו ירושה?

כיורש\ת תוכל\י לבקש את תשלום הקצבה במועד מוקדם יותר. עליך לפנות למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה, ששילם את הקצבה האחרונה.

המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה יבדוק את הדברים. במידה וניתן לשלם את הקצבה במועד מוקדם יותר, תקבל/י תשלום רטרואקטיבי עד לתום חודש הפטירה.

לשם כך יש להגיש צו ירושה למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה.

22. אני יורש\ת של מועסק\ת בגטו לשעבר. בעודו בחיים לא ביקש\ה תשלום קצבה 
 עבור התקופה בה עבד\ה בגטו. האם אוכל לבקש את תשלום קצבת הגטו   
 במקומו\ה?

לא, לא ניתן לעשות זאת. הגשת בקשה הינה זכות אישית במפורש, שרק הזכאי\ת עצמו\ה יכול\ה לממש אותה.

23. האם התאריך הפיקטיבי להגשת בקשות, ה-18 ביוני 1997, חל על כל הבקשות  
 שהוגשו לקבלת קצבה על פי חוק ה-ZRBG – על בקשות שהוגשו עד כה וכמו כן גם
 על בקשות שיוגשו בעתיד?

ה-18 ביוני 1997 הינו תאריך ההגשה הפיקטיבי לכל הבקשות שהוגשו לאחר שתיקון חוק ה-ZRBG נכנס לתוקף (החוק יקבל תוקף ככל הנראה ב-1 באוגוסט 2014). הקצבאות הללו ישולמו – כל עוד מולאו שאר התנאים – החל מה-1 ביולי 1997.

את קצבאות ה-ZRBG המשולמות, שמתחילות במועד מאוחר יותר, ניתן לשלם מעתה מיולי 1997. זה התאריך המוקדם ביותר לתשלום קצבת הזקנה. במקרים אלו מוסדות  הביטוח הסוציאלי בגרמניה יפנו לזכאים בכתב ויסבירו להם את ההשלכות עבורם (ראה את התשובות לשאלות 2 ו-4). אין צורך להגיש בקשה.

24. אני מקבל\ת קצבת זקנה, שמורכבת מתקופות עבודתי בגטו ומתקופות בהן עבדתי 
 במקומות עבודה אחרים (לפני\או אחרי המלחמה). האם המועד המוקדם ביותר  
 לתשלום הקצבה, קרי ה-1 ביולי 1997, חל על כל הקצבה או רק על רכיב תקופת 
 העבודה בגטו?

באופן עקרוני המועד המוקדם ביותר לתשלום קצבת הזקנה, קרי יולי 1997, חל על הקצבה כולה.

אך במידה ותשלום הפנסיה (בעקבות יחסי עבודה אחרים לפני ו\או אחרי המלחמה) התחיל עוד לפני ה-1 ביולי 1997, החלק שמתבסס על תקופת עבודה בגטו והוכר ככזה על פי חוק ה-ZRBG, ישולם לכל המוקדם מה-1 ביולי 1997.

25. האם מכירים לאחר תיקון חוק ה-ZRBG גם בגטו שנחאי?

כן, גם אנשים שעבדו בגטו שנחאי זכאים לקצבת זקנה על פי חוק ה-    ZRBGהמתוקן.

26. בקשתי לקבלת קצבת זקנה בגין עבודה בגטו נדחתה, משום שהגטו היה ממוקם 
 בסלובקיה, ברומניה או בשנחאי. האם המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה יבדוק את  
 בקשתי הישנה ביוזמתו או עלי לפנות אליו ולבקש זאת שוב?

מוסדות הביטוח הסוציאלי בגרמניה יבדקו את הבקשות שנדחו מחדש ויכתבו לאנשים שהדבר נוגע להם.

אך את\ה יכול\ה לפנות גם ביוזמתך למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה המטפל בעניינך ולבקש בדיקה מחודשת של בקשתך לאחר תיקון חוק ה-ZRBG. אך אנא ציין\י את מספר ביטוח הפנסיוני שלך ((VSNR.

במידה ולא צינת\ה תקופת עבודה כלשהי בגטו, שנמצא באחד האזורים הללו, אנא הודיע\י זאת למוסד לביטוח סוציאלי שלך, כדי שיוכל לבדוק את זכאותך.