תקרות חדשות להשלמת הכנסה

משרד האוצר פרסם את תקרות השלמת ההכנסה החדשות שלהן עשויים להיות זכאים ניצולי שואה שעלו עד ה-1.10.1953 והמקבלים ממנו קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
ואלה תקרות ההכנסה החדשות:
1. הפרסום, התקרה להשלמת הכנסה לניצולים בעלי אחוזי נכות של בין 25% ועד 39% הועלתה בכ-775 ש"ח ל-4,922.6 ₪.
2. התקרה להשלמת הכנסה לניצולים בעלי אחוזי נכות של בין 40% ועד 49% הועלתה בכ-783 ש"ח ל- 5368.42 ש"ח 3. התקרה להשלמת הכנסה לניצולים בעלי אחוזי נכות של 50% הועלתה בכ-487 ש"ח ל-8,158.15 ש"ח.
את המסמך במלואו אפשר לראות בכתובת: http://ozar.mof.gov.il/shoarights/benefits.html :

יש לציין, כי ישנן גם תקרות השלמת הכנסה גבוהות יותר לניצולים שדרגת נכותם בין 60% ל-69%, בין 70% ל-79%, בין 80% ל-89% ותקרת ההכנסה הגבוהה ביותר לניצולים שדרגת נכותם מעל 90%. החישוב של תקרות הכנסה אלו מופיע בסעיף 4א(א1) לחוק נכי רדיפות הנאצים: http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/law_natzim1957.pdf.

העלאה זו נעשתה בעקבות תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים שאושר בכנסת בחודש מאי 2012 שבנוסף לכך קבע, בין היתר, כי חלק מהעלאת תקרות אלו תחול רטרואקטיבית מאפריל 2011 וחלק מהעלאה זו תעשה רטרואקטיבית מאוקטובר 2010, כפי שפורסם ע"י משרד המשפטים: – http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/09108D02-0E2E-48F8-914B-A18B67731502/35442/2358.pdf .

חודש לפני כן, תוקן החוק כך שבמקום "נכה נזקק" (שדרגת נכותו עד 49%) יבוא "נכה הזכאי לתגמול לפי הכנסה" ובמקום "נכה נצרך" (שדרגת נכותו 50% ומעלה) יבוא "נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה". תיקון זה פורסם בכתובת: http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/20AC8429-7FD2-40AF-B870-991A329BCF87/34601/2352.pdf

ניצולים שכבר מוכרים כזכאים לאותן תוספות השלמת הכנסה (נזקק\נצרך), אמורים לקבל אותן באופן אוטומטי ללא צורך לעשות פעולה כל שהיא.

ואולם, ניצולים אשר מקבלים כיום קצבת נכות רגילה ללא השלמת הכנסה במסגרת נזקק\נצרך, ואשר ההכנסה החודשית שלהם הינה לאותן תקרות חדשות (חשוב לציין כי רק הכנסת הניצול מקבל הקצבה נלקחת בחשבון ולא הכנסת בן\ת זוגו), לא יקבלו את אותה השלמת ההכנסה באופן אוטומטי. לשם קבלתה הם צריכים לפנות למשרד האוצר לבדיקת זכאותם בעזרת הטופס שניתן להורידו מהאתר של משרד האוצר בכתובת הבאה – http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/tagmul_nizkuk.pdf .

כך גם לגבי ניצולים אשר הוכרו בעבר כנזקקים\נצרכים, אבל הכרה זו נפסקה מכיוון שהכנסתם גדלה ועברה את אותה התקרה בעבר; לשם דוגמה – עקב הגדלת קצבאות הנכות שלהם בעקבות ישום המלצות ועדת דורנר לפני מספר שנים או עקב כך שהם התחילו לקבל קצבה בגין העבודה שעשו בגטאות שאלפי ניצולי שואה התחילו לקבל בשנים האחרונות מגרמניה.
ההעלאה הניכרת שנעשתה בעקבות התיקון החדש לחוק באותן תקרות הכנסה עשויה לאפשר לאותם ניצולים להיות זכאים שוב לקבלת תגמול זה ורצוי שיפנו למשרד האוצר לבדיקת זכאותם.

חשוב לציין, כי ניצול שואה שיוכר כזכאי לתוספת השלמה כנזקק\נצרך עשוי להיות זכאי לא רק להשלמת הכנסה לפי אותן תקרות חדשות אלא גם להטבות נוספות – כגון הנחה בהוצאות חשמל והטבות מהחברה להשבה (כגון תשלומים ישירים המסתכמים ב-4,800 ש"ח בשנה ופטור מלא על התרופות שבסל – לנזקקים בלבד).

עוד יש לציין, שזכאות לתגמול לפי הכנסה (נזקק\נצרך) עשויה לאפשר זכאות גם לקצבת שאירים לאלמן\ה שעשויה להינתן לכל החיים, קצבה הנעשית לפי חישוב הכנסה ושגם תקרות ההכנסה שלה עלו בתיקון החוק החדש כפי שפורסם באותו האתר של משרד האוצר. וזאת בניגוד לאלמן\ה של מי שלא הוכר כנזקק\נצרך לפחות שלושה חודשים לפני מותו, אשר יהיו זכאים לקצבת שאירים לשלוש שנים בלבד.

מצב זה מדגיש את החשיבות שעשויה להיות לבדיקת הזכאות של ניצולים המקבלים קצבת נכות בלבד ממשרד האוצר, לאותו תגמול לפי הכנסה שהם עשויים להיות זכאים לו לפי תקרות ההכנסה החדשות.

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.
המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.