NS – (חברת הרכבות של הולנד) מקימה ועדה לפיצוי נפגעי מלחמת העולם השנייה

27 בנובמבר 2018

במהלך מלחמת העולם השנייה, NS הפעילה רכבות בהוראת הכובשים. מדובר בדף שחור בהיסטוריה של החברה שלנו, היסטוריה שלא נתעלם ממנה. היום מר סאלו מולר, ניצול שואה, דיבר עם הנשיא המנהל ון בוקסטל. משיחות רבות עם מר מולר ברור כי קיימת דרישה לפיצוי פרטני. NS מחזיקה בדעה כי הליכים משפטיים ממושכים לא יביאו  תועלת. לפיכך, התקבלה החלטה משותפת לא להתחיל בהליכים משפטיים, אלא להקים ועדה.

הוועדה תהיה אחראית לשקול כיצד NS תוכל להנפיק תשלומים פרטניים מטעמים מוסריים. לפיכך, הוועדה תתמקד בשאלה כיצד ניתן לבנות מערך פיצוי פרטני לניצולים ולקרובי משפחה. הוועדה שתוקם ותנאי עבודתה יגובשו בהסכמה הדדית עם מר מולר. 

במהלך העשורים האחרונים החליטה NS, לאחר התייעצות עם נציגים רבים של קורבנות מלחמת העולם השנייה, להנציח את העוול הקולקטיבי שנגרם למספר כה רב של בני אדם. המטרה היא להמשיך ללמוד, לכבד ולהנציח. הדבר בהחלט לא בא לכפר על חטאי האנשים המעורבים.

זיכרון והנצחה

בעבר נערכו חקירות בדבר תפקידה של NS במהלך מלחמת העולם השנייה. נערכה אף חקירה פרלמנטרית שבמהלכה נבדקה NS על ידי הוועדות החוקרות את מעורבותן של חברות במלחמה. בנוסף לכך, נכתבו על NS מספר ספרים ומאמרים. בספטמבר 2005, NS התנצלה על תפקידה במהלך הכיבוש. NS מכבדת ומנציחה את קורבנות מלחמת העולם השנייה, ובייחוד את קורבנות השואה. לפיכך אנו משקיעים באנדרטאות, בתערוכות ובתוכניות חינוכיות. 

 תוספת: ב-27 לנובמבר הוכרז כי תוקם ועדה שתתמקד בדרישה לפיצוי פרטני לניצולי מלחמת העולם השנייה ולקרובי משפחתם. עדיין לא ידוע כיצד יתנהל הדבר ולמי הוא מכוון. לפיכך עדיין לא ניתן ואין צורך להירשם או להגיש בקשות. ציפיתנו היא שנוכל להבהיר את העניין במהלך שנת 2019. לשאלות נוספות, אנא צרו קשר עם rutger.hamelynck@ns.nl.

כתבה על הנושא בעתון ידיעות אחרונות