הודעה למקבלי פנסיה מפולין

לידיעת כל הזכאים לפנסיה פולנית:

ממשלת פולין באמצעות ביטוח לאומי (ZUS) – על-פי החוק  על שינויי קצבאות וקרנות פנסיה מתאריך 09/01/2020, מעלה את הקצבה ב- 3.56%.

כמו כן, החל מתאריך 01/04/2020 סכום הקצבה עולה מ- 1289.25 זלוטי

ל- 1307.43 זלוטי לרבעון.