טיפולי שיניים לניצולי שואה – אפריל 2021

לכבוד

ראשי הארגונים של ניצולי השואה בישראל

                                      הנדון : טיפולי שיניים לניצולי שואה

ברצוני להביא לידיעתכן שנחתם ואושר הסדר עם קופת חולים כללית למתן פטור לניצולי שואה שמקבלים  תגמול מהרשות לזכויות ניצולי השואה , וכן אלו שמקבלים רנטה מגרמניה, מתשלום השתתפות עצמית על טיפולי שיניים שבסל הבריאות.

מדובר ברעיון שקידמה הרשות לזכויות ניצולי השואה  יחד עם משרד הבריאות, וההסכמה הושגה בקשר עם הליך משפטי שהתנהל בין הכללית למקבלי הרנטה מגרמניה.

כך שהתוצאה היא למעשה הטבה לכל 40 אלף ניצולי השואה מקבלי התגמול מאיתנו שמבוטחים בכללית, וכן עוד 4,000 מקבלי הרנטה מגרמניה.

כידוע לכם מדובר בשתי קבוצות גיל :

טיפולי שיניים למבוטחים בגילאי 75 ומעלה, שבסל הבריאות, כוללים:

עזרה ראשונה, בדיקה תקופתית והכנת תכנית טיפול; צילומי נשך, סטטוס ופנורמי; הסרת אבנית; עקירה, ועקירה כירורגית; טיפולי שורש; שחזור; מבנה מיידי, ועוד.

בנוסף, טיפולי שיניים למבוטחים בגילאי 80 ומעלה, שבסל הבריאות, כוללים:

תותבות מיידיות שלמות וחלקיות; תותבת שלא נשענת על שתלים/ הנשענת לכל היותר על שני שתלים; תותבת חלקית; כתר קבוע חרסינה או מבושל; כתר זמני מבושל; ביקור רופא לצורך התאמת תותבות; ריפוד; חידוש בסיס התותבת; תיקון שברים ו/או הוספת שיניים לתותבת; התקנת עד שני שתלים לצורך תמיכה בתותבת שלמה תחתונה; הוצאה והחלפת שתל; צילום CT לשתלים, ועוד.

פירוט נוסף באתר משרד הבריאות: https://www.gov.il/he/service/dental-treatments-for-elderly

כאמור, לניצולים מבוטחי כללית (המקבלים תגמול או רנטה חודשית), ישנו פטור מהתשלום לגבי הטיפולים הנ"ל, ולא ניתן לדרוש תשלום עבורם.

בימים אלה תוציא הרשות לזכויות ניצולי השואה גם מכתבים לניצולים ואנו גם מעלים פרסום באתר.

אנו מודים  לעו"ד גליה מאיר אריכא על מאמציה.

אנא הביאו מידע זה לידיעת חברי ארגונכם

קולט אביטל