שינוי במועד תשלומי פנסיה פולנית לניצולי השואה

החל מתאריך 01.09.2023 ביטוח לאומי פולני (ZUS) מעביר תיקים מהמערכת הישנה לחדשה. בעכבות זה ישתנו מספרי תיקי התגמולים . השינוי נובע משינויים טכנולוגיים שהכניס המוסד לביטוח לאומי בניהול קצבאות הפנסיה והנכות.

שינוי זה אינו משפיע על גובה הקצבה, אשר נותר ללא שינוי.

מועד התשלום משתנה מהיום ה-25 של החודש השלישי של הרבעון הקלנדרי ליום ה-20 של החודש השלישי של הרבעון הקלנדרי.