מה מגיע לחסידי אומות העולם

בנוסף לבעיית הזכאות לסיעוד של ניצולי שואה, עלתה לאחרונה בכנסת גם הבעיה של הזכאות לשירותים סיעודיים לחסידי אומות העולם המתגוררים בישראל, שסיכנו את חייהם וחיי משפחתם להציל יהודים בתקופת השואה.

מי שרשות הזיכרון "יד ושם" הכירה בו כחסיד אומות העולם, והוא יושב בישראל (וכן שאיריהם של חסידי אומות העולם היושבים בישראל) ,זכאי לקצבה חודשית מהביטוח הלאומי. מידע נוסף ניתן לקבל באתר של הביטוח הלאומי בכתובת: http://www.btl.gov.il/benefits/Righteous_Gentiles/Pages/default.aspx

אולם, מי מהם שנזקק לסיעוד או לשירותים חיוניים אחרים עקב גילו המבוגר, איננו יכול לקבל גמלת סיעוד מלאה מהביטוח הלאומי כי הקצבה הנ"ל שהוא מקבל מאותו המוסד נלקחת בחשבון במלואה לצורך קביעת זכאותו לגמלת הסיעוד.
בעיה זו עלתה בדיון שהתקיים בועדת העבודה והרווחה בכנסת לגבי תקנות שיאפשרו לחסידי אומות העולם לקבל סיוע סיעודי מיוחד מהביטוח הלאומי כמו קצבת סיעוד רגילה (את פרוטוקול אותו הדיון ניתן ל הוריד מאתר הכנסת: http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/avoda/2011-05-16-01.html.

אולם באותו הדיון נאמר גם כי "הבוקר נודע לנו שקיים כבר בעצם אפשרות לקבלת סיוע כזה מטעם משרד הרווחה באמצעות התקנון לעובדים סוציאליים, שמאפשר בעצם קבלת הסיוע לאותה אוכלוסיה בדיוק, וזאת ללא צורך בהתקנת תקנות. ".
המדובר בתקנון העבודה הסוציאלית מספר 4.5 הקובע כי מי שהוכר כחסיד אומות העולם על ידי 'יד ושם' ויושב בישראל עשוי להיות זכאי לשירותים מיוחדים מטעם המשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
> סעיף 5 לתקנון קובע כי אין מבחן הכנסות ואין השתתפות עצמית לעניין השירותים המפורטים בו.
> סעיף 3.1 לתקנון זה קובע כי חסידי אומות העולם בישראל עשויים להיות זכאים לסיוע הסיעודי להלן:
– סיוע בטיפול אישי, כולל רחצה, גילוח וליווי לטיפולים וסידורים מחוץ לבית – עד 45 שעות בחודש;
– עזרה בניהול משרד הבית: ניקיון, בישול קל, כביסה וגיהוץ – עד 60 שעות בחודש;
– טיפול כוללני – שילוב של טיפול אישי ועזרה בניהול משק הבית המפורטים לעיל – עד 105 שעות בחודש.

אולם חשוב לציין כי תקנון זה מאפשר בנוסף לשעות סיעוד, גם מתן שירותים חיוניים אחרים שחסידי אומות העולם בישראל עלולים להזדקק להם:
> סעיף 3.2 לתקנון זה קובע זכאות להשתתפות בהוצאות כביסה אישית ובקניית מכנסונים – עד לגובה של 1.5 נקודות זכות לחודש.
> סעיף 3.3 לתקנון זה קובע זכאות להשלמת ביגוד וציוד בסיסי ותיקונו, כמו גם התקנת אמצעים למיגון וקשר ושיפוצים בבית – עד לגובה של 40 נ"ז בשנה.
> סעיף 3.4 לתקנון קובע זכאות לנופשון לאחר מחלה או משבר או למטופל על ידי משפחתו בכדי לאפשר מנוחה למשפחה – עד 15 ימים בשנה.
> סעיף 3.5 לתקנון קובע סיוע בקניית מכשירים שאי אפשר להשיגם באמצעות משרד הבריאות, השתתפות בהסעות רפואיות לאחר הפחתת השתתפות קופת החולים וסיוע בקניית תרופות חריגות שקופות החולים אינן מספקות.
> סעיף 3.6 לתקנון קובע זכאות לארוחות מבושלות המובאות לבית.
> סעיף 3.7 לתקנון קובע זכאות לטיפול במרכז יום או מועדון באזור המגורים.
> סעיף 3.8 לתקנון קובע שירות חימום באזורים קרים.
> סעיף 3.9 לתקנון קובע אפשרות להשלמת סיוע בשכר דירה בתנאי ששום גורם אחר איננו מסייע בעניין זה.
> סעיף 4 לתקנון קובע כי את רמת הנזקקות המפורטים לעיל תקבע על ידי עובד סוציאלי של המחלקה לשירותים חברתיים.

את התקנון העבודה הסוציאלית מספר 4.5 הנ"ל ניתן להוריד במלואו מאתר משרד הרווחה: hhttp://www.molsa.gov.il/NR/rdonlyres/9D8B9E71-D0E7-4708-AAC3-38BBACA07627/0/45.pdf .

חסיד אומות העולם אשר נזקק לאחד או יותר מהשירותים הנ"ל יכול לפנות אל הכתובת הבאה:
תמי מרוז, עובדת סוציאלית, מפקחת ארצית – ניצולי השואה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים,
טלפון: 02-6708322 מייל: tamim@molsa.gov.il

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים וחסידי אומות העולם בישראל והוא נכון למועד כתיבתו ועשוי להשתנות בעתיד. ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות או הנסיבות האישיות השונות אשר יש לקחת בחשבון למיצוי מלא של זכויות חסידי אומול העולם וקורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.