עדכון שעורי התגמולים לנכי רדיפות הנאצים והמלחמה בנאצים

                                                                             תל אביב , 3.6.2021

לכבוד

ראשי הארגונים של ניצולי השואה בישראל

             הנדון : עדכון שעורי התגמולים לנכי רדיפות הנאצים והמלחמה בנאצים

ביום ב' ה-31.5 התקיימה ישיבה של ועדת הכספים בראשותו של חה"כ משה גפני

כשעל סדר יומה עדכון התגמולים לכ-56,000 מקבלי הקצבאות מהרשות לזכויות ניצולי

השואה בישראל. הישיבה כונסה ביוזמתו של חה"כ גפני כאשר התברר כי הקבוצה

היחידה שלא זכתה לעדכון שעורי התגמולים הם ניצולי השואה.

בתום הדיון הוחלט להעלות את הקצבאות בסכומים שבין 100- 450 ש"ח לחודש, זאת

בהתאם לדרגת הנכות של הניצול ולסוג הקצבה. סכומים אלה ישולמו רטרואקטיבית החל מה-1.4.2020, בשתי פעימות.

תקציב המדינה למטרה זו : כ-135 מליון ש"ח.

אנא הביאו החלטה זו לידיעת חברי ארגונכם.

בברכה

קולט אביטל

יו"ר