יצא לאור גיליון חדש של 'מזכר' – מס' 48

'מזכר' הוא כתב עת היוצא אחת לרבעון ומביא את הסיפורים, הסוגיות, החדשות והאירועים הקשורים לשואה, לתקומה, לזיכרון ולהנצחה. בין היתר סוקר 'מזכר' את מצב הניצולים בארץ ואת פועלם של הארגונים החברים במרכז הארגונים של ניצולי השואה.

אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לקישור ולקרוא את הגיליון החדש של 'מזכר'.  

mizkar-48