מכתב מרכז הארגונים אל ראש הממשלה

6/7/2016

לכבוד
חה"כ בנימין נתניהו
ראש הממשלה
לשכת ראש הממשלה
ירושלים
כבוד ראש הממשלה,
אני מפנה שורות אלה אליך בשם 56 ארגוני ניצולים המייצגים את ציבור ניצולי השואה בישראל.
לאחרונה נחשפנו שוב למריבות והאשמות בין משרדי הממשלה בנושא "גניבת כספי ניצולי השואה".
זאת ועוד: הצהרותיו האחרונות של שר הרווחה על כוונותיו לחסל את הקרן לרווחת נפגעי השואה ואת ארגוני הניצולים ולהעביר את הטיפול בניצולים, לרבות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, למשרד הרווחה ולבטוח הלאומי, מדאיגות את כולנו עד מאוד.
לפני שנתיים בערך חתמו יותר מ-10,000 ניצולים על עצומה שנמסרה למנכ"ל משרדך דאז, בו הביעו את התנגדותם העזה להעברת הטיפול בענייניהם למשרד הרווחה.
ודאי נהיר לכבודו שהתחומים בהם מתבקש טיפול בציבור הניצולים אינו כולל רק רווחה, אלא גם תגמולים חודשיים, הנצחה, וסוגיות בריאות מורכבות, והעברת הטיפול לגוף כושל כמו הבטוח הלאומי אינו מהווה מרשם להצלחה.
אנחנו גם מתקוממים נגד מסע ההשמצות חסר הרסן נגד ועידת התביעות המתנהל בימים אלה מפי שר הרווחה. ניסיון השנים האחרונות מוכיח כי גוף זה הינו היחידי שמנהל מו"מ עם ממשלת גרמניה להשגת תקציבים שנתיים לטובת הניצולים בכל העולם(רק היום התבשרנו על תוספת של עוד 600 מיליון דולר לתקציבים הקיימים למימון שירותי רווחה לניצולים) ולפיכך אנו חוששים מפני הנזק שייגרם לכולנו.
לצד דאגתנו העמוקה  לאור התנהלות שר הרווחה, אנו חייבים לציין את שביעות רצוננו מהיחס והטיפול לו זוכה ציבור הניצולים ממשרד האוצר.
בברכה,

קולט אביטל
יו"ר מרכז הארגונים
העתק:
חה"כ משה כחלון-שר האוצר
חה"כ איציק כהן- סגן שר האוצר