מרכז ארגוני ניצולי השואה יוצא למאבק נגד העברת הטיפול בהם למשרד הרווחה

לאור התכנית המסתמנת להעברת הרשות לניצולי השואה ממשרד האוצר למשרד הרווחה , התכנסה ב-2.8.2016 הועד המנהל של מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, ( שהוכר כארגון היציג של הניצולים על-ידי הממשלה) , והחליט פה אחד, לצאת למאבק נגד השינויים המוצעים.

חברי המרכז המונה 56 ארגונים של ניצולי שואה יוצאי המחנות והגטאות פונים לראש הממשלה ומזהירים מפני הנזקים שתכנית כזו תמית על ציבור הניצולים כולו. אנחנו מתנגדים להפיכתנו ללקוחות של המוסד לבטוח לאומי שהתפרסם רק לאחרונה כאחד המוסדות הכושלים ביותר במדינה.
אנו מקבלים פיצויים המגיעים לנו בדין, זאת בגלל הסבל ופגיעות הנאצים בנו, אך אנו לא מקרי סעד . השרות שאנו מקבלים מהרשות לניצולי השואה התייעל והשתפר לאין ערוך בשנים האחרונות, ואין כל הצדקה לערוך בנו ניסויים חדשים. עברנו מספיק ניסויים בחיינו.
בנוסף אנו חוששים שהעברת הקצבאות והשירותים אותם אנו מקבלים עתה מהרשות למשרד ממשלתי אחר – עלולה גם להביא לידי קיצוצי תקציב ו/או להעברת תקציבים למשימות אחרות בו מטפל משרד הרווחה.
אנו דורשים לעגן בהחלטת ממשלה הבטחה שהמשך הטיפול בניצולים יישאר במשרד האוצר על מנת לאפשר לנו בטחון, וודאות וחיים בכבוד
אנו נאבק בכל האמצעים הלגיטימיים נגד פגיעה נוספת בציבור הניצולים.