פיצוי קורבנות השואה שהובלו ברכבות בהולנד

פיצוי קורבנות השואה שהובלו ברכבות בהולנד

 (התוכן בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד)

פיצויים האישיים כלהלן:

 

 • לכל היהודים, רומא וסינטי [ללא קשר ללאום הולנדי או אחר או ללא לאום – stateless], שעדיין בחיים
  • שבשמך שנות מלחמת העולם השנייה הובלו ברכבת של NS למחנותWesterbork, Vught, Amersfoort במטרה להובילם למחנות הריכוז או ההשמדה מחוץ לגבולות הולנד במטרה להכחידם כקבוצה באוכלוסייה,
  • או שהובלו מכל מקום שהוא בהולנד ישירות למחנות הריכוז או ההשמדה מחוץ לגבולות הולנד,

          יהיה הפיצוי בסך 15,000 €.

 • במידה והמובלים נפטרו במשך המלחמה או אחריה, יהיה הפיצוי לאלמן או אלמנה בגובה 7,500 €.
 • במידה ולמובל לא היה אלמן או אלמנה, או אם זה בינתיים נפטר, אזי הילדים שעדיין בחיים, יוכלו במשותף להיות זכאים לפיצוי כלהלן:
  • במידה והילד המבוגר שעדיין בחיים נולד עד ה-8 במאי 1945, יהיה הפיצוי לכל הילדים שעדיין בחיים ביחד 7,500 €.
  • אם הילד המבוגר ביותר שעדיין בחיים נולד אחרי ה-8 במאי 1945, יהיה הפיצוי לכל הילדים שעדיין בחיים ביחד 5,000 €.

בהסדר הזה ייקבעו הדברים לפי המצב כפי שהיה ב-27 בנובמבר 2018, היום בו חברת הרכבות ההולנדית החליטה על הסדר זה.

פירוש הדבר שהיורשים החוקיים יבואו במקום מי שב-27 בנובמבר 2018 היה זכאי לפיצוי אישי אך נפטר מאז.

 

סדר ההקצבות ודוגמאות וטפסים לשיגור בקשה (רק באמצעות האינטרנט ולא בדואר או בפקס)

בהולנדית לפי https://commissietegemoetkomingns.nl

 באנגלית לפי https://commissietegemoetkomingns.nl/en
ניתן לשגר בקשות החל מ-5 באוגוסט 2019 ועד 5 באוגוסט 2020.

להלן דוגמא אחת מני רבות:

מר א' הובל כילד ברכבת לאחת המחנות ביחד עם הוריו ואח ואחות.
מר א' שרד את השואה והוא עדיין בחיים.

אביו נרצח במחנה השמדה. אימו שרדה אך בינתיים נפטרה.      האח והאחות גם נרצחו במחנות.

מר א' זכאי לפיצוי כלהלן:

 • עבור עצמו 15,000 €,
 • עבור אביו 7,500 € (*), עבור אימו 7,500 €(*).
 • עבור אחיו ואחותו לא יוכל לקבל פיצוי במסגרת ההסדר הזה כפי שפורסמו.

(*) במידה ויש למר א' אחים/אחיות מאותו אבא או אימא והם עדיין בחיים הוא חייב ומתחייב לחלק עימם בחלקים שווים.

אם אימו ששרדה התחתנה שוב ויש ילדים בחיים שהם אח/אחות למחצה של מר א' הם יקבלו חלקים שווים רק מן הפיצוי עבור אימו בסך 7,500 €.