פנייה למקבלי רנטות מאוסטריה

חברים שיקבלו במהלך ינואר 2018 טופס "אישור חיים"
מהביטוח הלאומי האוסטרי (לרוב מופיע בצבע ורוד)
PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT
מוזמנים לפנות למר ערן אליהו בן יוסף – ארגון יוצאי מרכז אירופה,
שקיבל אישור מהרשויות באוסטריה לחתום על הטופס,
בטלפון 03-5164461 שלוחה 2008
או במייל eran@irgun-jeckes.org

כמו כן ניתן לקבל סיוע בהגשת בקשה לתוספת לרנטה / פנסיה
בגין החמרה במצב הבריאות (Pflegegeld)

הסיוע מוענק ללא תשלום