פרשת השופט הגרמני הסתיימה בהסדר פשרה

שלום לכולם,

אני שמחה להודיע לכם כי פרשת השופט הגרמני הסתיימה בהסדר פשרה ולפיכך משפטו התבטל.

מאז חודש מרץ השנה , כאשר נודע לנו כי השופט יועמד לדין משמעתי, התגייסנו ופעלנו לטובתו. כזכור לכם לבטח, השופט סייע רבות לניצולי שואה להשיג פנסיות עבור עבודות כפייה בגטאות, זאת כאשר הסתבר לו ש-95% מהתביעות שהוגשו נדחו. הוא גילה ואף ביקר את שיטות העבודות הלוקות בחסר של עמיתיו השופטים, ועל כך הם הגישו תלונה נגדו.

אנחנו ידענו שאין ביכולתנו להתערב בהליך המשפטי אך קווינו שדעת קהל תוכל לעזור. בחודשים האחרונים פניניו לפוליטיקאים בכירים, בארץ ובגרמניה, דאגנו לפרסום מאמרי עמדה ( למשל בארץ – של נח קליגר ובגרמניה של סרז' ובאטה קלרספלד) ולכתבות רבות בגרמניה ובארה"ב, וכו' .פעילותנו תואמה כמובן עם שגרירותנו בברלין. גם חברינו במשרד ועידת התביעות בגרמניה פרסמו "מכתב פתוח" עליו חתמו ראשי ארגונים יהודים מכל העולם – והדבר עורר עניין רב בתקשורת.

אין ספק כי ללחץ הציבורי היה משקל רב.

אני מצרפת את מכתבו של השופט בו הוא ביקש  להעביר  את תודתו לכל מי שהתגייס וסייע בידו.

תודה לכולכם.

קולט אביטל

 

 

It seems likely that a consensus is reached and we achieve a settlement, wich would be finalized on coming Tuesday.

I would like to thank you from the bottom of my heart for all, what You and Your compratiotes have done for me in this conflict. Without Your help I would never had any chance to get out of this struggle. It is a great honor and obligation to receive such a support of those, who are to be admired mostly – men and women who survived the Shao and build up the wonderful state of Israel.

Please – if possible – forward my thanks to all your friends and greet them most wormly, too.

Sincerely and in deep respect

Yours Jan–Robert