קצבה לניצולי שואה יוצאי פולין

הקדמה:
נרדפים ילידי פולין וברית המועצות לשעבר וכן ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים) העונים על הקריטריונים שיפורטו בהמשך, זכאים לקבל תגמול תלת חודשי מממשלת פולין לחשבון בנק הנמצא בישראל
התגמול הוא בסך 426 זלוטי לחודש (כ-99 יורו נכון ליוני 2019) ובסה"כ כ-1,278 ש"ח לרבעון
קצבה לניצולי שואה יוצאי פולין מטעם מרכז הארגונים של ניצולי שואה בישראל
טפסים
נרדפים ילידי פולין וברית המועצות לשעבר וכן ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים) העונים על הקריטריונים שיפורטו בהמשך, זכאים לקבל תגמול חודשי ממשלת פולין, ישירות לחשבון בנק הנמצא בישראל.
 • לפני אפריל 2015 שולם התגמול החודשי רק לזכאים שהיו בעלי חשבון בבנק בפולין ועתה ניתן לקבלו גם בחשבון בנק בישראל.
 • התגמול הוא בסך 426 זלוטי (כ-110 דולר נכון ליוני 2019) לכל חודש, והוא משולם פעם ברבעון (כפול 3 פעם ב-3 חודשים).
מי זכאי
 • התגמול מיועד לניצולי שואה, ילידי פולין עד לשנת 1945, וילידי ברית המועצות לשעבר עד פברואר 1946, העונים על התנאים הבאים:
 1. הם היו אזרחי פולין ששהו בגטו בפולין
 1. אזרחי פולין ששהו במחנות ריכוז או/ו השמדה בפולין או גרמניה.
 1. אזרחי פולין שהוגלו בפקודת השלטון הסובייטי לצפון ברית המועצות, לעבודת כפיה או נכלאו במחנות לחינוך מחדש.
 • כמו כן, זכאים לתגמול ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)שהשתתפו במאמץ המלחמתי לעצמאותה של פולין בצבא הפולני הרשמי, ביחידות של בעלות הברית וכן במחתרת ובארגוני הפרטיזנים.
תהליך מימוש הזכות
 • תהליך מימוש הזכות מחולק לשני שלבים:
 • בקשה לרשות המוסמכת בפולין להענקת הסטטוס של נרדף/ וטרן (הכרה בזכאות לקצבה).
 • לאחר שהרשות המוסמכת בפולין תכיר בסטטוס של המבקש כנרדף/ וטרן ובזכאותו לקבלת הקצבה, יש לפנות בבקשה לביטוח הלאומי הפולני, המשלם את התגמולים בפועל, להעברת התגמולים לחשבון בנק בישראל.
בקשה להכרה בסטטוס נרדף/וטרן
טפסים שיש לצרף לטופס הבקשה
 • לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים הבאים:
  1. צילום של דרכון ישראלי תקף – יש לצרף צילום של הדף בדרכון הישראלי, בו מופיע שם בעל הדרכון.
   • מי שאין ברשותו דרכון, יצרף צילום של תעודת הזהות. את צילום תעודת הזהות והתרגום יש לאמת באמצעות נוטריון כהעתק נאמן למקור.
  2. מסמכים או עדויות המעידים על היותו של המבקש נרדף כפי שצוין בתנאי הזכאות או ותיק מלחמת העולם השניה (וטרן)– רק מסמכים ארכיונים שהונפקו בתקופה שבין 1939 עד 1947 יכולים לשמש כהוכחת רדיפה.
   • אם מגיש הבקשה מקבל כיום קצבה מגורם כלשהו, ניתן להזמין עותק מתיק הפיצויים הנמצא בידי הרשויות, כדי להוציא העתק של העדויות והמסמכים הנמצאים בתיק, וזאת ע"י פנייה לגוף המשלם קיצבה: הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעותהלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל.
   • מבקש שאין ברשותו הוכחת נרדפות יציין זאת בגוף הבקשה והרשות המוסמכת בפולין תבצע חיפוש אחר תיעוד רלוונטי, שעל בסיסו תתקבל החלטה לגבי הבקשה.
  3. מסמכים מקוריים מפולין, כגון: תעודת לידה, אישור מגורים, תעודות מבית הספר וכדומה.
  4. המלצה ממרכז הארגונים של ניצולי השואה– לפי חוק הווטרנים, יש לצרף המלצה מארגון המאגד וטרנים או נרדפים. מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל הוא הגוף שמוסמך לתת המלצה זו.
   • לקבלת ההמלצה יש לפנות בטלפון או במייל למרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל:
טל': 03-6243343, 03-6242869
פקס: 03-5613884
דואר אלקטרוני: tanya@holocaust-s.org
 • את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים יש לשלוח ישירות, בדואר רשום, למשרד לווטרנים וקורבנות בפולין, (Office for War Veterans and Victims of Oppression) לכתובת:
Office for War Veterans and Victims of Oppression
‎2/4 Wspolna St.,
 00-926 Warsaw Poland
 • לאחר הגשת כל המסמכים הרלוונטיים ינפיק המשרד בפולין החלטה בדבר הכרה עפ"י הוראות החוק.
 • זמן הטיפול בבקשה נע בין 3 חודשים עד שנה.
 • למידע נוסף ראו קצבה לניצולי שואה יוצאי פולין מרכז האירגונים של ניצולי שואה בישראל.
בקשה לתשלום הקצבה (לאחר קבלת ההחלטה בדבר הזכאות לקצבה)
 • לכשתתקבל ההחלטה מהרשות המוסמכת בפולין המאשרת את הזכאות לקבלת הקצבה יש לפנות בבקשה אל המוסד לביטוח הלאומי הפולני, להעברת התגמולים לחשבון בנק בישראל:
  • יש למלא את טופס הבקשה שנשלח ע"י משרד הווטרנים באמצעות מרכז האירגונים של ניצולי השואה
  • יש לצרף תדפיס באנגליתמסניף הבנק בו מתנהל חשבונך המציין את שם בעל חשבון, כתובת הסניף, קוד ה-SWIFT של הבנק וכן קוד ה-IBAN של חשבונך.
  • יש לצרף צילום של דרכון ישראלי בתוקף או תעודת זהות ישראלית מתורגמת על-ידי מתורגמן מוסמך לפולנית או אנגלית.
  • יש לצרף עותק מקורי (ODPIS) של ההחלטה שהתקבלה מהרשות המוסמכת בפולין.
 • את הבקשה בצירוף המסמכים הנלווים יש לשלוח למוסד לביטוח הלאומי הפולני בכתובת:
Zakład Ubespieczeń Społecznych
I Oddział w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych,
Ul. Senatorska 6/8
‎00-917 Warszawa, Poland
מתן עזרה ומענה על שאלות
 • ניתן לפנות לסיוע במילוי הטופס ולקבלת פרטים נוספים למרכז הארגונים של ניצולי השואהבטלפון ‎03-6243343, 03-6242869 או באמצעות דואר אלקטרוני: tanya@holocaust-s.org
 • למתן מידע ומענה על שאלות בעברית, ניתן לפנות אל המשרד לשוויון חברתי באחת מהדרכים הבאות:
  • בטלפון: 8840* או 08-6260840
  • בפקס: 02-5605034
  • בדואר אלקטרוני: infovatikim@pmo.gov.il