בפסח השנה השנה משאירים כסא לא רק לאליהו!

השנה משאירים כסא לא רק לאליהו!

       עושים סדר חברתי ומזמינים אזרחים ותיקים להתארח בליל הסדר. 

  • משפחות המעוניינות לארח
  • אזרחיות ואזרחים ותיקים המעוניינים להתארח 

המשרד לשוויון חברתי קורא לכן ולכם להירשם עוד היום במוקד לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי 8840*.השיבוץ ייעשה בהתאם לבקשות ולנתוני המשפחות והאזרחים הוותיקים הנרשמים. המשרד יעשה מאמץ לשיבוץ מלא של כלל הנרשמים.

 להלן מידע באתר המשרד: 

 https://www.gov.il/he/Departments/news/passover2018

כולל טופס הרשמה מקוון – אפשרות נוספת לצד רישום טלפוני במוקד 8840* :

https://survey.gov.il/he/node/2082