הכל בגלל אחוז (נכות) קטן

ב-8.9.2011 פורסם לראשונה פסק דין שניתן לפני מספר חודשים על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בנושא יישום תקנה 12 לגבי החמרות מצב נכות ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) קובעת כי: "הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%. "
פסק דין זה (ע"ו 32608-03-11 שיינגוט נ' מדינת ישראל ) עסק בניצולת שואה אשר הגישה בקשה להכרה בהחמרת מצבה הבריאותי לפי אותו החוק וערערה על החלטות הועדות הרפואיות לגבי בקשה זו. בנה של הניצולה שייצג אותה בדיון בבית המשפט, טען בין השאר כי איננו מבין על סמך מה הועדות הרפואיות נתנו לה תוספת של 3% בלבד. הוא גם טען שזה לא ראוי שסך אחוזי הנכות המוכרים שלה גדלו ל-69.66%, כך שחסרו לה 0.34% בלבד בכדי שהיא תעלה לדרגה אשר תאפשר לה תוספת כספית לקצבתה החודשית.

נכון להיום, ניצול שואה שדרגת נכותו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים היא בין 60% ל-69.9%, קצבת הנכות שהוא אמור לקבל לפי אותו החוק הינה 3,164 ש"ח לחודש. ואילו מי שדרגת נכותו מתחילה ב-70%, קצבת הנכות שלו עולה ל-3,609 ש"ח לחודש. כך שבמקרה זה, גם אם ערעור הניצולה יגרום לבסוף לתוספת קטנה כשליש האחוז לאחוזי הנכות המוכרים שלה, עשויה להיות לכך משמעות של תוספת של למעלה מ-5,000 ש"ח בשנה לקצבת הנכות שהיא מקבלת לפי אותו החוק. בית המשפט פסק באותו פסק הדין, בין השאר, כי "לא ברור כיצד החליטה הועדה ליישם את הוראות תקנה 12 רק על חלק מהנכויות המוכרות…. תכליתה של תקנה 12 להוסיף על שיעור הנכות שנקבע בשל מצבו הכללי של הנכה, ומצבו הכללי כולל גם פגימות אורטופדיות ואחרות ולא רק פגימות נפשיות. אשר על כן הערעור מתקבל, הדיון מוחזר לוועדה העליונה אשר תייחס להחמרה שחלה במצבה של המערערת [הניצולה] בשל הדיכאון ממנו היא סובלת וכן להחלת תקנה 12 על מכלול הנכויות ולא על הנכות הנפשית בלבד."

את פסק הדין ניתן להוריד ללא שמה הפרטי של הניצולה מהכתובת: http://www.meidashoa.co.il/pdf/Takana12.pdf .

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.