התקבל ערעור יורשי ניצולה מלוב

ב-6.6.2011 ניתן פסק דין חדש על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה לגבי תביעה שהגישו יורשים של ניצולה מלוב, שהלכה לעולמה לפני מספר שנים לאחר שהגישה תביעה לקצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
מכיוון שהיא נפטרה לפני אפריל 2010, המועד שרק ממנו הוחלט על ידי משרד האוצר להכיר אוטומטית ברדיפה של יוצאי לוב לפי הלכת הפחד, לא נותר ליורשיה אלא לנסות להוכיח את רדיפתה בבית המשפט בכדי לקבל את התגמולים שהיו מגיעים לה מיום הגשת תביעתה ועד ליום פטירתה. אם נותר בן הזוג בחיים, ניתן גם לקבל תגמול שאירים ל-3 שנים, או שבן הזוג עשוי לקבל אותה לכל החיים לפי מבחן הכנסה, אם הוגשה התביעה לפחות 3 חודשים לפני פטירתה של הניצולה עצמה בקשה להכיר בה גם כנזקקנצרך.

בית המשפט השלום דחה את הערר לפני שנה בנימוק שבטופס התביעה של המנוחה לא צוינה כל בריחה, והפחד שהיא סבלה ממנו איננו מספיק בכדי להוות רדיפה מוכרת לפי החוק. בית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה, וקבע כי יש לקבל את ערעור היורשים, מכיוון שבריחה איננה מהווה את העילה היחידה היכולה להיות מוכרת במסגרת 'הלכת בפחד' לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
בהחלטתו זו התבסס בית המשפט על פסק דין טייר מאפריל 2010, שבעקבותיו החליט משרד האוצר להכיר אוטומטית בהלכת הפחד לגבי יוצאי לוב; שבו קבע בית המשפט במפורש כי "יש להטעים כי 'הלכת הפחד' אינה מקנה עילת נרדפות רק למי שברח ממקום מושבו מפחד הרדיפות, בהתאם ליישומה השכיח; אלא גם למי שסבל נזקים בשל 'מתח מרבי וקיצוני' שהיו מנת חלקו עקב האלימות הנאצית. דומה כי חלופה זו לא זכתה לתשומת-לב מספקת."

שאלה של הגדרה

עילת ה'מתח המירבי והקיצוני', שאכן לא זכתה עד היום לתשומת לב מספקת כדברי בית המשפט, הוכרה עוד לפני כ-25 שנה על ידי בית המשפט העליון בישראל כנובעת מפסיקת בתי המשפט בגרמניה. בית המשפט העליון קבע אז כי "בתי המשפט הגרמניים הכירו בכך, שקיים קשר סיבתי מספיק (ADAEQUATE KAUSALITAET) בין הנזק לבין מעשי האלימות הנאציונאל-סוציאליסטיים, לא רק במקרים שבהם נגרם הנזק במישרין על-ידי האמצעי האלים, אלא גם כאשר נגרם הנזק בגין הפחד של הקורבן מפני אותם מעשים אלימים. מקרים טיפוסיים של הפעלת "הלכת הפחד" היו נזקים, שנגרמו עקב ניסיונות התאבדות מתוך פחד כאמור או עקב בריחה מאלימות או מחמת מתח מרבי וקיצוני" (ר"ע 217/83 שוהם נ' הרשות מיום 20.3.1986 שניתן לעיין בו בכתובת: http://meidashoa.co.il/article.asp?menu_id=4&sub_menu_id=102&article_id=327 ).

בפסק הדין החדש פסק בית המשפט המחוזי כי "במקרה שבו לא היתה בריחה עקב מעשה אלימות נאציונל-סוציאליסטי, עדיין יש לבדוק האם מתקיימת עילת נרדפות בגין קיומו של פחד אשר בה לידי ביטוי ב'מתח מירבי וקיצוני'.
בענייננו, סבורים אנו שגם אם המנוחה לא ברחה ממקום מושבה (ואף לא נטען כלל כאילו ברחה), הרי אין בכך כדי לשלול ביסוסה של עילת נרדפות על פי הלכת הפחד, וזאת מחמת 'מתח מירבי וקיצוני' שבא לידי ביטוי בכך שהמנוחה ומשפחתה חיו תחת חשש ופחד מפני הגרמנים עקב השמועות על כך שהגרמנים עומדים להשמיד את כל היהודים, רישום בעלה של המנוחה לצורך לקיחתו למחנה עבודה והפחד של הילידים מפני החיילים הגרמניים, המאיימים, ואף מכים.
כל אלה הביאו לידי כך שהמנוחה ומשפחתה החליטו להסתתר בכל מקום אפשרי, וכאשר הגרמנים היו בסביבה הם (כלומר המנוחה ומשפחתה) התחבאו בעליות הגג. …
על יסוד כל המפורט לעיל, אנו מחליטים לקבל את הערעור, לבטל את פסק דין של הוועדה [ועדת העררים שבבית המשפט השלום] ולהכיר בזכותה של המנוחה לתגמול על פי החוק (שישולם ליורשיה על פי דין) לתקופה שמאז הגשת תביעתה עד מועד פטירתה."

את נוסח פסק הדין החדש (ע"ו 11317-07-10 עזבון המנוחה מכלוף ז"ל נ' הרשות) ניתן להוריד ללא שמות הניצולה הניצולה המנוחה ובני משפחתה, מהכתובת הבאה – http://www.meidashoa.co.il/pdf/Lybia-District-6.6.2011.pdf .
אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל והוא נכון למועד כתיבתו ועשוי להשתנות בעתיד. ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות או הנסיבות האישיות השונות אשר יש לקחת בחשבון למיצוי מלא של זכויות קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.