סקר מרכז הארגונים: 80% מהישראלים סבורים כי השואה תהפוך לאירוע היסטורי עמום

מאמר מתוך גיליון "מזכר" 45, אפריל 2015: סקר שנערך על ידי מרכז הארגונים של ניצולי השואה ומכון גיאוקרטוגרפיה, לקראת יום השואה תשע"ה מעלה, כי יותר מ- 80% מתושבי המדינה סבורים, כי בעוד מספר שנים זיכרון השואה יהפוך לאירוע היסטורי עמום. כמעט מחציתם מאמינים כי זיכרון השואה מנהל אותנו גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית בתהליכי קבלת החלטות יומיומיות/

כמעט מחציתם מאמינים כי זיכרון השואה מנהל אותנו ברמה האישית והלאומית בתהליכי קבלת החלטות יומיומיות

סקר שנערך על ידי מרכז הארגונים של ניצולי השואה ומכון גיאוקרטוגרפיה, לקראת יום השואה תשע"ה מעלה, כי יותר מ- 80% מתושבי המדינה סבורים, כי בעוד מספר שנים זיכרון השואה יהפוך לאירוע היסטורי עמום. כמעט מחציתם מאמינים כי זיכרון השואה מנהל אותנו גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית בתהליכי קבלת החלטות יומיומיות. הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של 500 איש מתוך האוכלוסייה היהודית הבוגרת במדינת ישראל. מטרתו הייתה לבדוק האם לדעת הציבור זיכרון השואה עדיין מנהל אותנו ומשפיע על קבלת ההחלטות היומיומית שלנו. ובנוסף, האם לדעת הציבור ייתכן מצב בו בעוד מספר שנים זיכרון השואה יהפוך לאירוע היסטורי עמום, אחד מיני רבים, וזאת בהתחשב בעובדה שניצולי השואה כבר לא יחיו בקרבנו. בהתייחס לשאלה, אם ייתכן מצב בו זיכרון השואה יהפוך לעוד אירוע היסטורי מיני רבים, השיבו מעל לשליש(36.6%) כי זה ייתכן בהחלט.  45% ענו כי ייתכן מצב שכזה ורק 17.5% השיבו כי מצב כזה לא ייתכן. 

באופן מובהק, מבוגרים יותר מתקשים להאמין לעומת הצעירים כי זיכרון השואה ייהפך לעוד זיכרון עמום. 30% מקרב בני +55 השיבו כי לא ייתכן מצב כזה, לעומת 17.4%  בגילאי 35-54 ורק 11.5% בגילאי 18-34 . בהתאמה – ככל שהגיל עולה, פחות השיבו כי בהחלט ייתכן מצב כזה (28.8% מקרב בני +55 , 37.6% בגילאי 35-54 ו-39.6% בגילאי 18-34 ).

בעלי השכלה תיכונית ובעלי הכנסה מתחת לממוצע מתקשים להאמין כי ייתכן מצב בו השואה תהפוך לזיכרון עמום, בהשוואה לבעלי השכלה אקדמית ובעלי הכנסה מעל הממוצע (19.8% לעומת   14.3% בהתייחס להשכלה, ו 21.1%- לעומת 12.7% בהתייחס להכנסה).

בהתייחס לשאלה אם זיכרון השואה עדיין מנהל אותנו ברמה היומיומית – השיבו כמעט מחצית מהנסקרים (42.2% ) בחיוב וציינו כי הוא מנהל אותנו הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית. 10.1% חושבים כי זיכרון השואה מנהל אותנו ברמה האישית בלבד, ואילו 26.9% חושבים כי זיכרון השואה מנהל אותנו ברמה הלאומית בלבד. רק 15.5% מהנשאלים השיבו כי זיכרון השואה לא מנהל אותנו כלל.

בהתפלגות מגדרית, יותר נשים מגברים חשבו כי זיכרון השואה מנהל אותנו ברמה האישית בלבד (12.6% לעומת 7.4% בהתאמה) ואילו ברמה הלאומית המצב הפוך – יותר גברים מאמינים כי זיכרון השואה מנהל אותנו (32.1% לעומת 21.9% נשים) . עוד ניתן לראות מהממצאים, כי ככל שהגיל עולה, סבורים יותר שזיכרון השואה מנהל אותנו הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית (54.9% בקרב בני +55 ,לעומת כ- 38% בגילאים צעירים יותר).

עם קבלת תוצאות הסקר אמרה קולט אביטל, יו"ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה, כי "הממצאים מחייבים את מערכת החינוך ואת המוסדות השונים העוסקים בהנצחה לחשוב ולתכנן מחדש איך להנחיל לדורות הבאים את זכר ואת לקחי השואה.

מהסקר עולה בבירור כי כבר היום, כאשר זיכרון השואה עדיין טרי יחסית וניצולי השואה מהווים עדות חיה ונושמת לזוועות שאירעו, ישנם רבים שחושבים שבעוד כמה שנים זיכרון השואה יהפוך לעוד נקודת ציון היסטורית של העם היהודי. קשה לחשוב מה יקרה באמת כאשר אחרון הניצולים לא יהיה עוד איתנו. נתונים אלה חייבים להדאיג את קברניטי המדינה ואת כל אלה שרואים המשכיות בהיסטוריה היהודית".