פעילות א.מ.י.ר – פבר 2016

פברואר 2016: ארגון א.מ.י.ר. שם לו למטרה להנציח ולשמר את ההיסטוריה והמורשת של יהדות רומניה ופועל לעשות כן דרך מגוון פעילויות, אירועים ויוזמות. להלן מבחר פעילויות של הארגון מהחודשים האחרונים ניתן להגדיל את המאמר למסך מלא ע"י לחיצה על 2 החיצים במסגרת למטה