איש אשכולות- אבנר שלו, יו"ר יד ושם

הדרכים שלי ושל משה זנבר הצטלבו עוד בשנות ה-80, כשהוא היה יו"ר "הבימה" ואני הייתי ראש מינהל תרבות. מאוד הערכתי את עומק הבנתו ורוחב היריעה שלו. השיחות שלי עמו היו מעניינות ומחכימות. בפגישותינו חשתי תמיד שניתנה לי הזכות לשבת עם אדם מאוד חכם ומנוסה, שמנתח את הדברים בהיגיון חד וצרוף. בראשית שנות ה-90 התקרבנו עוד, כשהחל לפעול למען ניצולי השואה. ראיתי כיצד הוא העמיד את מנהיגותו, כישרונו וקשריו הרבים כדי לסייע לציבור הניצולים בישראל.

בזכות סגולותיו כמנהיג ציבור היודע לאזן בין הראלי והלא ראלי הוא הביא הישגים רבים לניצולי השואה. לצד המאבק בתחום רווחתם של ניצולי השואה, הוא ראה חשיבות רבה בהכרה בתרומתם של ניצולי השואה למדינת ישראל ולחברה הישראלית. כיו"ר יד ושם הייתי שותף להקמתה של "המועצה הציבורית בנושא תרומתם של ניצולי השואה למדינת ישראל", שהוקמה ב-2005. משה זנבר היה חוט השדרה שהביא לייסודה. הוא ראה בהקמת מועצה הזו ערך חינוכי חשוב ביותר לדור הצעיר, והיה מבין הניצולים הראשונים שכתבו ספר זיכרון, ובו חלק את סיפורו האישי בשואה עם הדור הצעיר. משה זנבר היה איש אשכולות ומנהיג כלכלי. הוא סימל במידה רבה את היכולת של שורדי השואה לא רק לחזור לחיים, אלא אף להיות מבין אלו שקידמו והובילו את החברה הישראלית בכל התחומים. עומדת לו זכות עצומה כמי שהשתתף בעיצוב המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל. כמי שהשתחרר מהמחנות כשהוא עור ועצמות, והצליח לא רק לחזור לחיים ולבנות את עצמו, אלא להיות מנהיג כלכלי שסייע למדינת ישראל ותרם רבות לחברה הישראלית ולציבור ניצולי השואה – עבורי יותר מכל משה זנבר מהווה סמל לאדם שהגשים.

אבנר שלו,
יו"ר יד ושם