היקר באדם- אריאלה מלכה

בצער רב קיבלתי את ההודעה על פטירתו של היקר באדם, מר נח פלוג ז"ל. הכרתיו לראשונה בתקופת כהונת יושב-ראש הכנסת ה- 12, דב שילנסקי ז"ל, שאתו עבדתי. מר פלוג היה מבאי הלשכה, שכן היה לשניהם ייעוד משותף: כניצולי השואה הם שמו להם למטרה להנציח את זכר השואה במדינת ישראל, בעם היהודי ובקרב עמי העולם.

ליושבי-ראש הכנסת פרופ' שבח וייס ודן תיכון היה ברור כי מר פלוג הוא הכתובת בנושא ניצולי השואה. הגדיל לעשות יושב-ראש הכנסת ה-15 אברהם בורג, שיחד עם מר פלוג החליט על הקמתה של העמותה לזכר השואה בכנסת, שאותה אני מנהלת, ומאז מסורת היא שיושבי-ראש הכנסת עומדים בראש העמותה. בפעילות השוטפת, מדי יום ביומו, זכיתי לקשר עם האיש המדהים מר פלוג. בדרכו המיוחדת והרגועה הוא האיר לי בכל שיחה עוד נדבך בפעילות למען ניצולי השואה. בכל פגישה שלנו עם חברי כנסת ואישי ציבור אחרים חשתי גאווה על הכבוד שרחשו לו.

מר פלוג יחסר לי אישית, ואין ספק כי יחסר לציבור הניצולים בישראל ובעולם
לבי עם רעייתו דורותה, בנותיו קרנית וענת והנכדים.

יהי זכרו ברוך.

אריאלה מלכה,
העמותה הפרלמנטרית הישראלית לפעילות לזכר השואה וסיוע לניצוליה