הערכה ויקר- הרב לאו

דמותו של נח פלוג ז״ל מזדקרת במלוא הדרה בקרב הציבור של שרידי השואה. קרמו עור וגידים וקרבו העצמות זו אל זו ואף עמדו על רגליהם רבים מהאורים המוצלים מאש. אך רוח אין בהם. שחה קומתם, נפלה רוחם ולא נמצאו להם תעצומות הנפש להשתחרר מאימי העבר.

בולטת, אפוא, אישיותו של נח ע״ה אשר שרד את המבול של דם ואש והמרות עשו והקדיש מעייניו, מרצו ועתותיו להקל על סבל אחיו ששרדו כמוהו.

נח פלוג כיוסף בשעתו, הכריז ואמר: ״את אחי אני מבקש!״. פעילותו רבת השנים במרכז ארגוני ניצולי השואה, במוסדות ״יד ושם״, בועידת התביעות ובארגונים נוספים, הייתה קודש לניצולים ולשיפור מעמדם ותנאי חייהם.
גם עיסוקיו הרבים בתחום ההנצחה – יעמדו בזיכרון האומה לעד.
חבל על דאבדין ולא משתכחין, מי יתן לנו תמורתו.
הכותב בדמע,

הרב ישראל מאיר לאו,
יו"ר מועצת ״יד ושם״