חבר ויועץ- יונה לקס

קווים משותפים היו למר נח פלוג ז"ל ולי. שנינו מאותו הרקע – ילידי לוד'ז ,פולין. בתקופת המלחמה עברנו כמעט אותו מסלול, גטו לודז', אושוויץ, בהמשך לכיוונים שונים, ובסוף הם הצטלבו.

בארץ, במשך שנים רבות פעלתי במחיצתו של נח, וכך למדתי להכיר את האדם מקרוב. ניתן היה לדבר עמו בגובה העיניים והוא התעניין רבות בענייני תאומי מנגלה, שבראש ארגונם אני עומדת. לא פעם התייעץ אתי, והראה הבנה רבה בבעיות.

בשליחותו הופעתי באירועים חשובים. הוא סמך עלי וידע שלא אאכזב אותו. וכך היה. אין צורך לומר עד כמה הוא הקדיש את זמנו, מרצו והידע שלו למען ניצולי השואה בכל תפקידיו.
הלך לעולמו איש יקר ועניו ,שיחסר לנו מאד. יהא זכרו ברוך .!

יונה לקס,
יו"ר ארגון תאומי מנגלה