חובת הדור השני- לילי הבר

הכרתי את נח פלוג ז"ל לפני כחמש שנים, במסגרת תפקידי כיו"ר ארגון יוצאי קרקוב בישראל. נח ביקש ממני, כבת לניצולי שואה שעברו את הגיהינום של אושוויץ, להשתלב בפעילות במרכז הארגונים של ניצולי שואה. זכורה לי במפורש בקשתו כי עלינו, ילדי הניצולים וצאצאיהם, מוטלת החובה להמשיך בפעילות להנצחת השואה והמורשת של אבותינו, לצד הסיוע לניצולים במיצוי זכויותיהם תוך שותפות פעילה במאמצים להשבת הרכוש היהודי השדוד.

במקביל, נח ראה לנכון לממש מחדש את מטרותיה של העמותה המאחדת את כל הארגונים והעמותות של יוצאי פולין, אשר נסגרה בשנת 2006 בשל קשיים. נח פעל ללא לאות להקמתה של התאחדות יוצאי פולין בישראל, במטרה לאחד ולאגד את פעילותם של כל הארגונים של הערים והעיירות של יוצאי פולין אשר עדיין פעילים בישראל. את המשימה הוא הטיל עלי, וביקש ממני לשמש כיו"ר ההתאחדות.

לשמחתו של נח, לפני כשנתיים הוקמה העמותה. זו שמה לה למטרה לפעול גם למען פעילות תרבותית, חברתית וכלכלית לצד פעילות הנצחה והנחלה של מורשת יהדות פולין על ערכיה ההיסטוריים והרוחניים בפעילות בישראל ובפולין.

פלוג, שראה את הצורך להעמיק את תודעת השואה והגבורה בכלל, ואת השואה והגבורה של יהדות פולין בפרט, אמר כי הקמת עמותה זו תוכל לחדש את הפעילות להשבת רכוש יהודי בפולין שהולאם או הופקע. מטרה נוספת שלקחנו על עצמנו מתמקדת בפעילות למציאת פתרון הולם לבתי הקברות היהודיים בפולין.

נח, שהיה מנהיג בדרכו המיוחדת, הפקיד בידנו את החובה להמשיך את מטרתם של המייסדים – ניצולי השואה. חבריי ואני נעשה הכל כדי למלא את מורשתו של נח פלוג ז"ל.

לילי הבר,
יו"ר התאחדות יוצאי פולין,
ויו"ר ארגון יוצאי קרקוב