תודה- עמותת אלה

כואבים את מותו של מר נח פלוג, יושב ראש של מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל.
עמותת 'אלה' פועלת משנת 1979 למען ניצולי שואה בארץ, הן בטיפול נפשי והן בפרויקטים חברתיים. אנו מוקירים תודה גדולה על תרומתו הרבה של מר פלוג בכל הקשור לקידום זכויותיהם של ניצולי השואה והעשרת רווחתם.
יהיה זכרו ברוך!

הועד המנהל וצוות העובדים
של עמותת 'אלה' – המרכז לסיוע נפשי-חברתי