הסנה שלא אוכל

עורכת: מירי פרייליך
הוצאה גרמנית: אניטה חביב וראלף הקסל
תרגום מעברית: רחל גרינברגר-אלבז


"סיפורם של הניצולים בישראל הוא סיפור יוצא דופן של קבוצת מהגרים גדולה, שעברה טראומה חסרת תקדים בתולדות האנושות, הגיעה למדינה חדשה בשלבי היווסדה, וכבר בדור הראשון הפכה למעצבת של התרבות הלאומית. בתוך כך זהו סיפורם של מהגרים שזה מקרוב באו, שתרגמו את אסונם לאנרגיה בונה ואת אירועי עברם הקשים הפכו למנוף ליצירתה של תרבות לאומית בארצם החדשה". במילים אלה מתמצתת ההיסטוריונית חנה יבלונקה את המאמרים וההרצאות בספר.

הספר יוצא לאור בעקבות שיתוף פעולה רב שנים בין קרן פרידריך אברט בישראל למכללה האקדמית בית ברל.