יד ושם – קובץ מחקרים

יד ושם - קובץ מחקרים
 
עורך: ד"ר דוד זילברקלנג
הכרך הזה כולל שישה מאמרי מחקר בנושאים מגוונים הנוגעים לרומניה, גרמניה, בריטניה, לטוויה, מחנות העקורים והחברה הישראלית ואלה הם:

1. יון פוֹפה מנתח את השפעתו הגדולה של הפטריארך הרומני מירון כריסטאה, בייחוד בשנת כהונתו כראש הממשלה (1938-1939), על עיצוב התפיסה כלפי היהודים ועל גורלם של יהודי רומניה.
2. כריסטינה שונמקרס דנה בתפקידו המרכזי של בנק זהב דיסקונט הגרמני בנישול היהודים ברייך השלישי.
3. סטיוון טַיאס בודק את המעט שעשה המודיעין הבריטי לקבל מידע על הרצח ההמוני שבוצע בשטחי ברית-המועצות כשלכדו הבריטים את הפושע רוברט ברת, מאיינזצגרופה D, באוקטובר 1943.
4. ריצ'רדס פלווניקס מגולל את סיפור תפיסתו ומשפטו במערב גרמניה של פושע המלחמה הלטבי ויקטורס ארייס שהשתתף ברציחתם של רבבות יהודים.
5. אלה פלורסהיים דנה בפעילות החיונית ורבת-פנים של התאטרון היידי במחנות העקורים בגרמניה לאחר המלחמה שמילא תפקיד תרבותי ומורלי חשוב בקרב הניצולים. 
6. יחיעם ויץ בודק את מקומו המרכזי של משפט אייכמן בתהליך שינוי תפיסת השואה בעיני החברה בישראל, תהליך שהתחיל עוד בשנות החמישים עם הדיונים על תוכנו ומשמעותו של יום השואה     ונמשך זמן רב אחרי המשפט.

מאמרי ביקורת מאת משה צימרמן, אלן סטַינוַויס, שלמה שפיר, וסימון ג'יליוטי משלימים את הכרך העשיר הזה.