2016

טפסים לבקשת פנסיה מפולין – לשנת 2016

  [עדכון – שנת  2016] מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל הינו ארגון הגג היציג של ארגוני ניצולי השואה, אשר לקח על עצמו את הטיפול בדיוור מכתבי התשובה לניצולי שואה יוצאי פולין במטרה לסייע לניצולים למצות את זכויותיהם. קריטריונים לקבלת תגמול חודשי של ממשלת פולין –עדכונים חדשים ממשלת פולין שולחת עדכונים לגבי קבלת ההקצבה לפיצוי […]

אגף סיעודי חדש ובו 12 מיטות בבית החולים לה-גרדיה – תרומה לניצולי שואה

במודעה שפרסם עו"ד פוש "בישראל היום" ב 19.9.2016 אנו התבשרנו כי הודות לתרומתה הנדיבה של הגברת הלינה בילינקיס לזכר הוריה, הוקם אגף סיעודי חדש ובו 12 מיטות בבית החולים לה-גרדיה שביד אליהו, תל אביב. האגף נועד לקלוט, חינם, אין כסף, ניצולי שואה בודדים ועריריים, ושהאמצעים אינם מצויים בידיהם.

הסיוע המשפטי, משרד המשפטים

פרטי הקשר לארגון הסיוע המשפטי מעניק שירות משפטי בייעוץ ובייצוג בקבלת זכויותיהם כניצולי שואה, ללא מבחן זכאות כלכלית וללא עלות. הייעוץ כולל הכנת תביעות ובקשות לרשות לזכויות ניצולי שואה, וייצוג בבתי משפט בהליכים מול הרשות לניצולי שואה. כמו כן, ניתן סיוע בייעוץ לעניין שכר טרחה שנגבה או נדרש על ידי עורכי דין וגורמים מטפלים כולל ייצוג […]

החזר כספי משרותי בריאות כללית לניצולי שואה ויורשיהם

ניצולי שואה, חברי שרותי בריאות כללית ויורשיהם – אנא קראו בתשומת לב אפשרות לזיכוי כספי בהתאם לתנאים המפורטים בפרסום המצורף. עיקר ההחזר הינו על השתתפות עצמית על אגרות ותרופות עבור מחלות שהוכרו עקב רדיפות הנאצים. לחצו כאן לפרטים באתר האינטרנט של שרותי בריאות כללית

חודשה האפשרות לקבל החזר כספי מהקרן לרווחה

הבקשות נוגעות לנרדפי נאצים הקרן לרווחה פרסמה היום (א' 7.4.13), כי החל ממחר ניתן יהיה שוב להגיש בקשה למענק אישי (החזר כספי) המיועד לנרדפי נאצים העומדים בתנאים הבאים:א. חיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושעברו את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור, תוך סיכון חיים או שחיו בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית […]

הודעה דחופה – {רק במאי 2016} לניצולי שואה ששהו על אדמת צרפת והובלו ברכבות SNCF

הודעה דחופה לניצולי שואה ששהו על אדמת צרפת בזמן מלחמת העולם השניה והובלו בקרונות חברת הרכבות הלאומית למחנות המוות   בהסכם שנחתם לפני כשנה וחצי בין ממשלות ארה"ב וצרפת, התחייבה ממשלת צרפת לפצות את ניצולי השואה שהובלו למחנות המוות בחברת הרכבות הלאומית הצרפתית SNCF. הסכם זה חל גם על אזרחי ישראל. מחלקת המדינה ( משרד […]

הודעה על הכרה בקבוצה נוספת כזכאית לתגמולים: ילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפייה

11/05/2016 ג' אייר תשע"ו הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר תעניק תגמולים חודשיים לילדים שנאלצו להתלוות להוריהם בעבודות כפייה. הרשות לזכויות ניצולי השואה החליטה להכיר, לפנים משורת הדין, באוכלוסייה נוספת כזכאית לקצבה חודשית ולהטבות נלוות. מדובר בילדים שהתלוו באופן קבוע ורציף לאחד מהוריהם, לאתר עבודת כפייה, במדינות שפעלו בהשראה ובהשפעה של שלטון גרמניה הנאצית וגרורותיה, […]

החלטה מנהלית של שר האוצר – זכויות ניצולים

הריני מתכבדת להודיעכם כי ביום 3.12.15 חתם שר האוצר על החלטה מנהלית מיטיבה, כדלהלן: מתוך הכרה בסבלן של קבוצות אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואשר אינן זכאיות לתגמולים חודשיים ולהטבות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק הטבות לניצולי שואה או לקצבה ממדינה אחרת; ובשים לב לגילן המתקדם של אוכלוסיות אלה,  […]