מזכר 65 יצא לאור בתצורה דיגיטלית חדשה

מזכר 65 יצא לאור. הצפיה הדיגיטלית בתצורה חדשה!!!