ווארקליאן

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית העלמין דרום חולון-בת יםמיקום בבית העלמין:גוש 17 אזור 3סוג:אנדרטת מצבה