בעלי תפקידים 2019

יו"ר מרכז הארגונים

מס"ד שם ומשפחה ארגון
1 קולט אביטל

מ"מ יו"ר

מס"ד שם ומשפחה ארגון
1 משה העליון ארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראל

חברי ועד מנהל

מס"ד שם ומשפחה ארגון
1 רומן סוקולוב חזית הכבוד
2 ארנה קרצר התאחדות עולי רומניה חיפה
3 בני לייזר מרכז אלה
4 שרגא מילשטיין ארגון שארית הפליטה ברגן בלזן
5 צבי מיתר אחרית דור ניצולי שואה
6 אריה בן ארי איגוד יוצאי ליטא
7 נתן שטיינר התאחדות עולי צ'כוסלובקיה
8 מרים גרייבר עמותת "יש"
9 גיתה קויפמן עמותת ניצולי מחנות הריכוז והגטאות
10 לילי הבר ארגון יוצאי קרקוב
11 ד"ר נתן כהן התאחדות עולי רומניה ב"ש והנגב
12 חנוך גון האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין
13 אלי וולק איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה
14 דורית בליטנטל עמך
15 שמואל סורק דורות ההמשך –נושאי מורשת השואה והגבורה
16 הראלי מרדכי ארגון עובדי כפיה
17 יונה לקס תאומי מנגלה
18 דב פניני זגלמביה
19 מיקי קנטור ארגון יוצאי וילנה
20 מרים מסרי ארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון

חברי ועדת ביקורת

מס"ד שם ומשפחה ארגון
1 משה טסטה הפדרציה העולמית של קהילות הספרדיות
2 מוני שינשטיין התאחדות עולי רומניה
3 חנה אברוצקי ארגון יוצאי ורשה
4 אנדרי הטל ארגון עמית
5 יעל אונא דור ההמשך של יוצאי מקדוניה